Twee moties van GemeenteBelangen aangenomen

26-06-2020 Het blijft behelpen en meer dan dat… vergaderen via een Ipad scherm en stemmen over moties waarvoor iedereen zich moet melden en vervolgens stemmen. Zo’n stemronde duurt meer dan 5 minuten.

Deze Raadsvergadering hadden we meerdere moties, twee van GBMG, eentje van de VVD. De vorige raadsvergadering werd een motie van GB; exploitatie wind en zonneparken, nog aangehouden, nu stemde een meerderheid voor deze motie. Deze motie werd mede ingediend door Christen Unie en Groen Links. De kern van de motie is dan ontwikkelaars/exploitanten 10% in een gemeentelijk fonds moeten stoppen, waar de kosten van verwijdering maar ook stimuleringssubsidies uit voldaan kunnen worden.

In de pers lees je dan, terecht kritisch, in hoeverre dit afgedwongen kan worden? In mijn optiek hebben we locaties aangewezen waar ruimte is voor zonneparken. Dat wil niet zeggen dat ze daar ook moeten komen. Daarvoor is o.a. draagvlak nodig bij de bevolking. Voordat er daadwerkelijk invulling aangegeven kan worden kan het gemeentebestuur als voorwaarde stellen dat er een fonds komt voor bijvoorbeeld aanwonenden die geconfronteerd worden met overlast (compensatie). En zo zijn er meerdere zaken te bedenken waarvoor een bijdrage kan worden gevraagd/aangewend.

Een exploitant die hieraan niet wil voldoen heeft een probleem, dan krijg je gewoon geen vergunning. Indien een (hogere) rechter dan anders beslist zien we wel weer.

De Partij van de Arbeid wilde de motie opknippen in tweeën, dan zou ze deze mede indienen. Alsof de essentie van een motie dan verandert. Denk, dat ze achteraf spijt hebben dat ze er destijds niet mee ingestemd en ja voor je achterban moet je dan iets. De andere motie die werd aangenomen ging over voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds, die zeer nadelig uitvalt voor gemeenten kleiner dan 100.000 inwoners.

Wij krijgen veel ingekomen stukken te verwerken, brieven vaak van inwoners, die hun grieven graag onder de aandacht willen brengen van de Raad. Meestal staat daar het advies bij van: voor kennisgeving aannemen of in handen stellen van het College van B&W.

Als je een brief behandeld wil hebben moeten je dit een week van te voeren melden met redenen omkleed. Van de zotte, maar in het belang van adequate raads beslagingen noodzakelijk, vindt de meerderheid.

Zo ook een brief van de VCP-Oldambt met een oproep om gezamenlijk een vuist te maken als Oost-Groningen tegen het Haagse wanbeleid. Ook hier het voorstel, voor kennisgeving aannemen.

Wij van GBMG vinden dat dit geen recht doet aan het verzoek. Als je van Collega-partijen een verzoek krijgt, ook al komt die uit een andere gemeente, om samen een vuist te maken, zul je daar op zijn minst een inhoudelijk antwoord op moeten geven. Op ons voorstel vond de Raad het prima om een brief met de volgende tekst aan de VCP te sturen:

“ Wij hebben uw verzoek in goede orde ontvangen. Het eventueel samen op trekken tegen de door u gesignaleerde problematiek vinden wij een sympathiek gebaar. Wat wij echter missen is een duidelijk voorstel op welke wijze u daar invulling aan wilt geven. Het voorstel om gezamenlijk om tafel te gaan zitten, zonder dat daar een onderbouwd voorstel aan ten grondslag ligt, lijkt ons niet effectief. We zien uw voorstellen in dezen dan ook graag tegemoet”.

Markus Ploeger