Welkoop…

07-06-2020 Op verzoek van GemeenteBelangen en D’66 werd dit onderwerp op de commissieagenda geplaatst. Doel: helderheid te krijgen over de (transparante) rol van het College.

Het gaat niet zo zeer om te vraag of Welkoop op de huidige locatie mag (her)bouwen maar of het College de diverse rollen die men heeft, zoals publiek- en privaatrecht, voldoende transparant uitvoert.

Als een gemeentelijke bezwaar- en beroepscommissie tot de conclusie komt dat Welkoop op grond van het vigerend bestemmingsplan mag herbouwen en een College wijkt hiervan af, dan heb je iets uit te leggen. Als een College plotseling als koper van de gronden in beeld komt, vraagt dit om duidelijkheid. Als Welkoop zegt herhaaldelijk met verschillende standpunten geconfronteerd te worden vanuit de gemeente over al dan niet (her)bouwen, dan vraagt dit om opheldering.

De vraag of Welkoop wel mag (terug)bouwen ligt op dit moment bij de (bestuurs-)rechter en dan is het netjes dat je als Raad daar in het openbaar terughoudend in bent. Dat is overigens geen verplichting, een College dient zich ten alle tijde te verantwoorden richting de Raad.

Blijft over hoe het College in dezen heeft gehandeld tot het moment dat Welkoop de zaak heeft voorgelegd aan de rechter.

De eerste conclusie is dat de afstemming binnen het gemeentelijk apparaat verre van ideaal is. Meerdere ambtenaren praten met Welkoop zonder voldoende afstemming waardoor het ene moment het idee ontstaat dat men terug mag bouwen of onderdeel kan worden van een geheel ander plan met bijvoorbeeld woningbouw. In sommige gevallen is er niet eens vastgelegd wat er is gezegd of afgesproken. Op meerdere dossiers hebben we al geconstateerd dat de aansturing hierin tekortschiet. De ene afdeling weet vaak niet wat de andere afdeling doet. Dit is een managementprobleem waarvoor het College verantwoordelijk is en dus aanspreekbaar. De rollen van de betrokken wethouders zijn helemaal niet duidelijk en vaak spreken ze elkaar tegen of komen terug op eerdere afspraken. Binnen de coalitie worden ze uiteraard uit de wind gehouden. Je gaat dan de gehele geschiedenis over bestemmingsplannen, detailhandelsvisie, raadsdebatten etc. oplepelen om maar van de kern van het debat af te blijven, te weten transparantie (PvdA) of roepen dat je voor een vrije markt bent waarbij de overheidsbemoeiing minimaal moet zijn maar vervolgens de ondernemer (deels) de schuld in de schoenen schuift en geen interruptie (lees: verantwoording) duldt (VVD).

Een andere conclusie is dat er wel degelijk verwachtingen zijn gewekt. Dat men daar later op terugkomt, o.a. op grond een woonvisie, is mogelijk maar het is dan de vraag of je een betrouwbare overheid bent.

Aankoop van de gronden dan door de gemeente? Strategisch of niet? Helder antwoord van het College. De eigenaar kwam zelf met dit aanbod en een onafhankelijke partij beoordeeld de waarde van de gronden. Leefbaar MG is overigens van mening dat de gemeente meer moet geven dan wat een onafhankelijke iemand heeft vastgesteld en gaat daarmee op de stoel zitten van het College.

Conclusie: er is meer helderheid over de gemeentelijke rol in dezen en meer dan een 6-min zit er niet in als oordeel over het gevoerde beleid tot nu toe. De rechter zal een oordeel geven en dan pas kunnen we definitieve conclusies trekken en dat zullen we dan ook zeker doen.

Markus Ploeger