Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat er gericht beleid wordt gemaakt door de geldende gemeentelijke regelingen te stroomlijnen, waardoor er een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente voor wonen, recreëren en werken ontstaat. Het streven van GemeenteBelangen Midden-Groningen is gericht op het handhaven en verhogen van de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande woonwijken en dorpen. Continue reading