Onderwijs

Onderwijs is de basis voor de toekomst van ons land. In onze optiek verdient goed onderwijs de hoogste prioriteit in de persoonlijke ontwikkeling van kind naar volwassene. GemeenteBelangen Midden-Groningen is voor Kind Centra, zeker als deze multifunctioneel kunnen worden ingezet, hierbij denken wij aan steunpunten voor ouderen, zorg en peuter opvang. Tevens kunnen de Kind Centra de uitvalbasis zijn voor de sociale teams en kunnen, daar waar de ruimten het toelaten, als buurtcentra fungeren. Continue reading