Natuur en milieu

Natuur en milieu is het laatste programmapunt van het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Midden-Groningen, dit betekent niet dat wij het niet zo belangrijk vinden, integendeel. Wij vinden dat wij onze kinderen en kleinkinderen niet met een vervuilde aarde mogen opschepen, wij willen niet denken van “na ons de zondvloed” en trouwens de fossiele brandstoffen zijn eindig. Daarbij ondervinden de Groningers nog steeds de gevolgen van de aardgaswinning. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat de gaswinning naar 0 m3 moet! Alle mijnbouwschade door gas- en zoutwinning en bodemdaling door menselijk handelen moet worden vergoed door de veroorzaker en/of het ministerie van Economische Zaken. Continue reading