Sport, cultuur en recreatie

Wij willen optimale sportvoorzieningen. Wij zijn dan ook geen voorstander van privatisering van de sportaccommodaties. Als er al sprake van privatisering is, dan dient die uit de wensen van de sportverenigingen voort te komen. Vanuit de gezondheidszorg komen steeds meer signalen dat bewegen, zowel voor jongeren als ouderen, een must is om een gezond leven te kunnen leiden. Daarom willen wij ook vakdocenten terug in het gymnastieklokaal! Ook willen wij, in overleg met de betrokken organisaties, ouderen stimuleren tot (nog) meer bewegen. Tevens zijn wij voorstander om het schoolzwemmen weer terug te brengen op de sportagenda. Continue reading