Ouderenbeleid

GemeenteBelangen Midden-Groningen is van mening dat er meer samenwerking moet zijn tussen de belanghebbende organisaties voor wat betreft het ouderenbeleid. Samen optrekken om de leefbaarheid en de veiligheid van ouderen te optimaliseren. GemeenteBelangen Midden-Groningen is van mening dat de gemeente daarin ook een voortrekkersrol kan vervullen door met een nota Ouderenbeleid te komen. De betrokken maatschappelijke organisaties die zich hiermee bezig houden dienen voor beleidsbepaling mee aan tafel te zitten.


Isolement van ouderen is niet acceptabel. Ook hierin kunnen participatiebanen een rol spelen. Het overheidsbeleid is er op gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Echter, dit kan alleen maar als hier sturend in wordt opgetreden en hier ligt een schone taak voor de gemeente. Het moet mogelijk zijn dat ouderen een vergoeding kunnen krijgen om te investeren (aanpassen) in hun woning om er langer te kunnen blijven wonen.

Isolement van ouderen is niet acceptabel.

Ook mogen we de ogen niet sluiten voor leegstand in de verzorgingshuizen door het wegvallen van de zorgindicatie 1 t/m 4. Een (deels) andere invulling kan hierbij leegstand voorkomen.GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dan ook dat de gemeente èn met de woningcorporaties èn met verpleeg/verzorgingstehuizen moet overleggen welke mogelijkheden er zijn om eenvoudige huurwoningen en appartementen aan ouderen aan te bieden, met de mogelijkheid van lichte zorg op afroep en/of tijdelijke verzorging aan huis. Ook hierin willen wij de Ouderenraad een actieve rol laten spelen.

En wat is oud?
De meeste ouderen voelen zich niet oud, ze zijn juist erg actief in de samenleving! Dit moeten we koesteren en (nog) meer stimuleren. Oud of bejaard? Zo staat GemeenteBelangen Midden-Groningen er niet in en ziet juist in ouderen:

* veel mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk
* wijsheid en levenservaring (senioriteit)
* opvang, luisterend oor, advisering
* historische basis van de samenleving

De meeste ouderen voelen zich niet oud, ze zijn juist erg actief in de samenleving! Dit moeten we koesteren en (nog) meer stimuleren.

Het slechtste is….stigmatiseren van ouderen. Wij zeggen NEE !!!! Wij pleiten voor een samenleving in Midden-Groningen, waarin onze ouderen een actieve rol spelen en gewaardeerd worden.