Natuur en milieu

Natuur en milieu is het laatste programmapunt van het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Midden-Groningen, dit betekent niet dat wij het niet zo belangrijk vinden, integendeel. Wij vinden dat wij onze kinderen en kleinkinderen niet met een vervuilde aarde mogen opschepen, wij willen niet denken van “na ons de zondvloed” en trouwens de fossiele brandstoffen zijn eindig. Daarbij ondervinden de Groningers nog steeds de gevolgen van de aardgaswinning. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat de gaswinning naar 0 m3 moet! Alle mijnbouwschade door gas- en zoutwinning en bodemdaling door menselijk handelen moet worden vergoed door de veroorzaker en/of het ministerie van Economische Zaken.

Milieuvervuiling is een mondiaal probleem, maar dat wil niet zeggen dat er op plaatselijk niveau niets aan kan worden gedaan. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat lokale initiatieven van burgers gefaciliteerd en ondersteund moeten worden en dat geldt ook voor bedrijven die hierin willen investeren. Maar ook tegen de windmolens, zoals die gepland zijn langs de N33 en het grote zonne-energiepark aan het Achterdiep in Sappemeer bestaat weerstand. Dit komt omdat de bewoners zich overvallen voelen en niet weten wat er op hen afkomt. Ze hebben het gevoel dat ze in de steek worden gelaten en dat alle opbrengsten naar een paar bedrijven en/of personen gaan en dat zij er alleen maar last en (financieel) nadeel van ondervinden. Een goed overleg en de mensen met inspraak betrekken bij dergelijke grote projecten is van wezenlijk belang om draagvlak te creëren of om iets naar de prullenmand te verwijzen.

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil alleen windmolens niet hoger dan 15 meter op het grondgebied van onze gemeente en zeker niet grootschalig. De grootschalige parken horen op zee! GemeenteBelangen Midden-Groningen wil geen megastallen, dit is slecht voor de gezondheid van de mensen en het levert risico’s op van het uitbreken van dierziekten met alle gevolgen van dien.

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil alleen windmolens niet hoger dan 15 meter op het grondgebied van onze gemeente en zeker niet grootschalig. De grootschalige parken horen op zee!

GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat alle nog te bouwen gemeentelijke gebouwen energieneutraal ingericht moeten worden en indien mogelijk ook de bestaande gebouwen. Daarnaast de openbare verlichting ombouwen naar LED-verlichting en gebruik maken van moderne sensortechnieken om de verlichting niet continu te laten branden. Meer gebruik maken van reflecterende materialen.

Groen en natuur dat grenst aan de eigendommen van bewoners in beheer of eigendom geven.Ecologisch bermbeheer in het buitengebied en aan de doorgaande wegen in het stedelijk gebied, dit kan ook gebeuren in overleg/samenwerking met werkgroepen van vrijwilligers van ‘boeren, burgers en buitenlui’. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat onder het motto “meer naar het Afval Aanbreng Punt (AAP) , minder in de berm” een herziening van de tarieven van het brengstation plaats moet vinden. Bijvoorbeeld per gezin een aantal keren gratis afval brengen en daarna pas betalen voor het gebrachte afval. Dit kan door middel van een pasje zoals bij diverse gemeenten reeds gebeurt.

GemeenteBelangen Midden-Groningen is een voorstander van bescherming van het milieu.

GemeenteBelangen Midden-Groningen is een voorstander van bescherming van het milieu. Zo vinden wij het dan ook een must dat al het rijdend materieel van de gemeente zo milieuvriendelijk mogelijk wordt uitgerust.