Multiculturele samenleving

Hoogezand en Sappemeer kennen van oudsher een rijke multiculturele samenleving. Veel mensen zijn eind jaren 50, begin jaren 60 naar HS gekomen om hier te werken in onze industrie. Door de vele conflicten in de wereld komen er ook ‘buitenlanders’ naar onze gemeente, omdat zij voor hun veiligheid moeten vluchten. Door het openstellen van de grenzen zijn er ook veel mede Europeanen die hier komen werken.


Iedereen moet zich verbonden voelen met onze gemeente. Enerzijds moet er begrip en respect zijn voor hun culturele normen en waarden, anderzijds moeten zij zich verplichten zich in te leven in de hedendaagse Nederlandse maatschappij. Dat vraagt om begrip over en weer, GemeenteBelangen Midden-Groningen wil graag een bruggenbouwer zijn om van onze samenleving een (h)echte samenleving te maken.

Wij zullen ons te allen tijde kritisch opstellen naar Den Haag.

In de wereld vinden nog steeds gewapende conflicten plaats en, hoe naar dat ook is, zullen er hierdoor altijd mensen op de vlucht zijn. Nu de grootste paniek en chaos in 2016 bij het opvangen van vluchtelingen voorbij is, mogen we nu niet achterover leunen en wachten op de volgende crisissituatie. Wij vinden dat mensen in nood geholpen moeten worden. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat er nu al vooruit gekeken moet worden naar eventuele geschikte opvanglocaties. Dit moet op een zeer zorgvuldige manier gebeuren en in overleg met de inwoners van onze gemeente.

Wij vinden dat mensen in nood geholpen moeten worden.

Onze gemeente is verplicht statushouders te huisvesten. Ook hier moeten wij onze burgers op voorbereiden. Wanneer er een goed overleg is, en niet op het laatste moment zodat de burgers zich overvallen voelen, kan dit helpen bij een goede integratie van onze nieuwe bewoners. Wij zullen ons te allen tijde kritisch opstellen naar Den Haag. Ook hier geldt, onze inwoners weten wat het beste is en past in onze eigen leefomgeving.