Financiën

Financiën en gemeentelijke lasten

GemeenteBelangen Midden-Groningen zal inspelen op de actuele financiële situatie die bekend is ten tijde van de verkiezingen. Wat voor ons in ieder geval vaststaat is dat wij streven naar minder Den Haag en Provincie en meer geld naar de algemene bestedingspot van de gemeente. Wij weten het beste waar het geld aan uitgegeven moet worden, net als dat wij dat ook vinden voor de wijkbudgetten en Dorpsraden.


GemeenteBelangen Midden-Groningen is voor een gezond huishoudboekje. Dit betekent heel simpel dat er niet meer geld uitgegeven kan worden dan er binnenkomt. Er zal een structurele scheiding moeten plaatsvinden tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Periodiek zullen raad en burgers hier over geïnformeerd moeten worden.  Heffingen moeten kostendekkend zijn, zonder het aanleggen van te ruime reserves.

De hondenbelasting kan worden afgeschaft omdat hierdoor een deel van de gemeentelijke inkomsten/belastingen onevenredig bij een kleine groep wordt neergelegd.

Belastingen mogen trendmatig verhoogd worden. De hondenbelasting kan worden afgeschaft omdat hierdoor een deel van de gemeentelijke inkomsten/belastingen onevenredig bij een kleine groep wordt neergelegd. In Hoogezand-Sappemeer wordt nu ook al geen hondenbelasting meer geheven.
Het meerjarenperspectief van de toekomstige gemeente Midden Groningen is goed te noemen. GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit om kerntaken uit te voeren met of samen te werken met andere gemeenten. Dit moet een besparing kunnen opleveren.

Dit geldt ook voor het inhuren van dure specialisten, niet inhuren maar een flex-poule vormen met andere gemeenten. Daar waar mogelijk zal er moeten worden bezuinigd, ook intern binnen het ambtelijk apparaat. Door de fusie zullen er in het ambtelijk apparaat dubbelfuncties ontstaan. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat ambtenaren moeten worden om- of bijgeschoold, zodat er meer kennis komt en daardoor de inhuur van buiten het gemeentelijke apparaat tot een minimum kan worden beperkt. Onze gemeente moet zorgen voor eigen kweek, we hebben nu de mogelijkheid om de flexibele schil zo klein mogelijk te maken. Projecten alleen nog door middel van een aanbesteding, hier moet niet alleen op prijs worden gekeken, maar zeker op kwaliteit om financiële missers te voorkomen.  Wij willen de “acties” uit Den Haag afwachten ten aanzien van de decentralisaties en de herindeling. Deze kunnen onmogelijk verantwoord uitgevoerd worden zonder hier geld bij te leveren.

Wij zijn heel nadrukkelijk tegen het verhogen van de OZB om de maatregelen uit Den Haag te bekostigen.

Wij zijn heel nadrukkelijk tegen het verhogen van de OZB om de maatregelen uit Den Haag te bekostigen. De gemeentelijke financiën moeten zo overzichtelijk worden opgesteld dat onze inwoners duidelijk kan worden gemaakt hoe het geld wordt besteed. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat u ziet wat de zichtbare effecten zijn in het dagelijkse leven.GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt het zeer belangrijk om alle mogelijke subsidiebronnen, zowel provinciaal, landelijk als Europees, aan te boren. Hierdoor ontstaat er meer ruimte in de gemeentelijke begroting die ten goede kan komen aan projecten die belangrijk zijn voor de inwoners van onze gemeente.