Van Athene naar Midden-Groningen

Vraag uw buurman of een goede vriendin eens; wat verstaat u onder politiek? U zult naar alle waarschijnlijkheid een variatie aan antwoorden krijgen. Voor de één is enkel de term al genoeg om een beeld te vormen waar een ander iemand ruiterlijk zal uitleggen waarom hij of zij zich er wel of niet in heeft verdiept, danwel het idee heeft om er “ooit eens iets mee te willen doen”. Grappig feitje;

Het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse πολιτεία (politeia). Politeia betekende onder meer de burgerlijke samenleving; het leven als burger in de samenleving; staat; staatsvorm; en stads- of staatsbestuur. Feitelijk het besturen van iedere vorm van een samenleving, waartoe u ook gerust uw eigen huiselijke kring mag rekenen. Binnen uw eigen gecreerde ‘staat’, gekoppeld aan uw postcode met bijbehorend huisnummer heeft u ongetwijfeld ook te maken met interne politiek.

U wilt bijvoorbeeld wandelen maar uw partner fietst liever. De uitkomst wordt waarschijnlijk een compromis; u wandelt gezamenlijk met de fiets aan de hand heen, om terug te kunnen fietsen. Uw geheel eigen mini-koninkrijk is tevreden door een democratisch besluit, en ze leefden nog lang en gelukkig… De term democratie is een samenvoeging van dèmos (δῆμος), volk, en kratein (κρατειν), heersen. Het betreft een regeringsvorm waarbij het volk macht heeft door middel van inspraak in de politiek, onder meer door te mogen stemmen en is bedacht door meneer Clisthenes in Athene ergens in de 6e eeuw.

Lokaal, maar iets minder lokaal dan slechts uw eigen huishouden is het ook mogelijk om een verschil te maken. Sterker nog; zonder u, als inbrenger van de lokale opinie, bestaat er feitelijk geen lokale politiek. Hoe hard veel partijen ook roepen het ‘enkel voor de burger’ te doen, net zo vaak zie je voorbeelden van een meer regionale of landelijke beleidsvoering waarbij zeker de lokaal belangrijke zaken worden ondergesneeuwd. En dat kan de perfecte motivatie zijn voor een lidmaatschap als gemeentelijke bewoner van een gemeentelijke partij die (be)staat uit en voor lokale welvaart.

Eén en ander samengevat in heldere taal; wanneer u lid bent/wordt van GemeenteBelangen Midden-Groningen kunt u uw imput geven bij de wekelijkse fractievergadering, u wordt geactiveerd om pro-actief deel te nemen aan ledenvergadering. U kunt uw mening over lokale zaken delen met als resultaat dat als het gaat om besluiten die gevormd worden in de toekomst niet ‘hun’ besluiten zijn, maar die van ‘ons’.. allemaal.