Nieuwbouw BWRI

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar stond o.a. de nieuwbouw of
renovatie van het pand voor de BWRI op de agenda. De raad is in oktober op
werkbezoek geweest en dat het huidige pand niet meer aan de huidige eisen
voldoet is duidelijk. Dit onderstrepen wij ook als partij. De doelgroep die
gebruik maakt van BWRI is een groep die de beschutte werkplek hard nodig
heeft en daar dient de gemeente voor te staan. Waar wij als partij wel heel
grote moeite mee hebben, is de manier waarop het College nieuwbouw op de
huidige locatie wil doordrukken. Een project wat al langer op de rol staat, maar
waar nu pas een voorstel voor kwam. Een voorstel waar in commissieverband
zo ontzettend veel vragen over waren en die zo slecht door de
portefeuillehouder werden beantwoord, dat voorafgaand aan de
raadsvergadering van november het onderwerp zelfs van de agenda werd
gehaald.


Waar hebben wij moeite mee als GemeenteBelangen Midden-Groningen?


Momenteel zit BWRI in 3 panden, verspreid in de gemeente. Dit brengen we nu
terug naar 1 pand en dat is geen probleem, wel de locatie. De huidige
locatie kost de gemeente (en dus u als belastingbetaler) ruim 70.000 euro per jaar
méér ten opzichte van andere locaties. Deze andere locaties bevinden zich bij
het winkelpark in Hoogezand, waar de gemeente stukken grond heeft welke
geschikt zijn. Het college komt dan met het verweer dat het daar niet wenselijk
is, omdat men dan een bestemmingsplanwijziging moet doen, dat men niet
weet wat de mening van de Provincie zal zijn (we gaan toch over ons eigen
grond?) en dat de verkeersafvoer zou niet mogelijk zijn. In onze ogen argumenten
die gezocht zijn om deze locaties niet verder uit te werken. Als men dit wel had
gedaan, dan had er een totaal ander voorstel op tafel gelegen.
De huidige locatie aan de Molenraai, wil het College niet kwijt, omdat men
bang is dat het pand leeg komt te staan en er verpaupering ontstaat. En daar
hebben we direct de kern van het probleem van het huidige college. Geen
daadkracht, geen lef, geen visie en het staat als Calimero langs de zijlijn als het
gaat om economische ontwikkeling. Waar een wil is, is een weg. De overige 2
panden kunnen overigens wel zonder blikken of blozen verkocht worden…

Onderstaand gooit het College en de coalitiepartijen nu dus weg:


1: Een impuls op het winkelpark, wat al jaren stilstaat.

2: De mogelijkheid om aan de Molenraai aansluitende industrie te ontwikkelen
binnen de contouren.

3: De gemeente kost het 70.000 euro minder per jaar.

Ook hebben we gevraagd naar het aantal medewerkers dat nu over de drie
locaties werkt. Hoeveel hiervan kunnen er naar het nieuwe gemeentehuis.
Deze vraag hebben we vaak moeten stellen en elke keer kwamen er
bestuurlijke antwoorden, zonder cijfermatige feitelijke onderbouwing. Want
een administratieve medewerker is niet op locatie nodig, dat kan prima op het
gemeentehuis. Uiteindelijk kregen we na heel lang aandringen 1 dag voor de
vergadering het antwoord dat er geen ruimte was op het gemeentehuis en dat
er eigenlijk ruimte te kort is. GemeenteBelangen pleit al langer voor het
uitdunnen van het ambtelijk apparaat. Dat wordt hiermee nogmaals duidelijk.
Al met al kunnen we spreken van een gênante zaak. Coalitiepartijen die in de
commissie heel hard blaffen, maar blijkbaar na wat sensibilisering, zoals ze bij
landelijke partijen wel vaker doen, weer netjes in hun hok gaan en tekenen bij
het kruisje. In het kielzog van de dit voorstel werd door diezelfde landelijke
partijen ook nog een amendement ingediend dat de nieuwbouw minimaal
energieneutraal moet zijn en als dit niet kan binnen het investeringskrediet,
ruim 15 miljoen (!!!), het college dan naar de Raad komt om extra geld te
vragen. Kortom, u mag nog meer gaan betalen.


Er valt iets te kiezen 16 maart, kies daarom GemeenteBelangen Midden-
Groningen