Over interpretatie gesproken!

12-06-2020 Wethouder Boersma (CU) zegt in de raadsvergadering van 31 oktober 2019 toe dat hij voor dat er beslist wordt over wel of geen permanente bewoning op de Leine, in de volksmond ook Smurfendorp genoemd,  met beslispunten naar de raad zou komen. Hier zit voor wat GB betreft de grootste irritatie, in plaats van beslispunten aan de raad voor te leggen, die daar dan een democratisch gedragen besluit over hadden kunnen nemen, komt er een raadsbrief. Dat is een collegebesluit en zo wordt de gemeenteraad van Midden-Groningen vakkundig buitenspel gezet door dit college. Er is al meer dan 20 jaar discussie over dit dossier (tientallen bijlagen, rapporten, contracten etc) en het dan op deze wijze afdoen, ja daar houden wij een behoorlijke kater aan over. De fractie overweegt dan ook om middels een motie of interpellatiedebat alsnog het democratisch debat (weer) op gang te brengen. Dit om recht te doen aan de raad en de inwoners en ondernemers in en rond de Leine en Klein Scheveningen.