SKEAVE HUSE?!


Bepaalt de Stad nog steeds wat goed is voor de Ommelanden? Het lijkt er wel op.

Inwoners,maar ook het College van Burgemeester en Wethouders hebben beargumenteerd
aangegeven dat een woonvorm als Skaeve Huse niet past in een (woon)omgeving als
Harkstede.De gemeente Groningen heeft zelf criteria geformuleerd waaraan een dergelijke woonvorm
moet voldoen. Maar ook hier geldt, principes zijn prima zolang ze geen (extra) geld kosten.
Er zijn betere alternatieven, maar ja dat kost extra geld. Dan maar een plek zoeken waar we
eigenaar van zijn, ver van onze Stadsgrenzen en het probleem is voor ons is opgelost. Dat de
inwoners van Harkstede hiervan de dupe zijn, is niet ons probleem. Gemeente Midden-
Groningen u heeft er een probleem bij, sterkte.
Niet alleen Skaeve Huse wordt geplaatst in de achtertuin van de gemeente Midden-
Groningen maar ook zaken als een hyperloop, een grootschalig zonnepark in de
Lagelandsterpolder, windmolens bij Roodehaan.
Collega Niels Joosten van de Christen Unie heeft de tekst opgesteld voor een brief aan de
gemeenteraad van Groningen waarin hij meer dan voortreffelijk de feiten op een rijtje zet en
de bestuursstijl hekelt van de Stad. De gehele gemeenteraad onderschrijft de brief m.u.v.
Leefbaar Midden Groningen.

De brief kunt u hier downloaden.

Markus Ploeger

Dorpsvereniging Scharmer wil geen Skaeve Huse: "Gemeenteraad, doe het niet"  - OOG Radio en Televisie