Gemeenteraad slaapt verder…

Wat een uniek debat had moeten worden, ging uit als de bekende nachtkaars.
Op het initiatiefvoorstel (GBMG, VVD en GL) om aan De Leine een
dubbelbestemming te geven, recreatie en wonen, werd door de vier
coalitiepartijen, PvdA, SP, CDA, en CU niet of nauwelijks inhoudelijk
gereageerd. Het conservatieve CDA haalde wat oude koeien uit de sloot door
steeds maar weer te refereren aan besluiten van 2016-2017 en niet in te gaan
op de actualiteit zoals woningtekorten, nieuwe regelgeving etc. De
woordvoerders van PvdA en SP spanden echt de kroon. Ze hadden hoor- en
zichtbaar niet eens de moeite genomen om zich in het voorstel en de
argumenten te verdiepen en waren in drie zinnen klaar. Machtspolitiek,
onmacht  of toch gewoon twee zwakke woordvoerders? De CU zat duidelijk in de
maag met de kwestie. Hun eigen wethouder afvallen kan niet, dus wat clichés
om de boel af te dekken.
Eindelijk kon de Raad een daad stellen maar die kans liet men onbenut. Nu
krijgen we weer juridische procedures en handhaving die veel geld gaan
kosten waarvoor de burger opdraait.  

Onderstaand kunt u onze bijdrage aan het debat van afgelopen donderdag 1
april downloaden.