Vraag aan de gemeente? (Re)actie!

Onderstaand verhaal is in de raadsvergadering van 30 september behandeld. Het bleek zo te zijn dat, ondanks
toezeggingen van de gemeente, de bewoners niet zijn geïnformeerd. Vandaar dat een tweetal bewoners
een brief hebben gestuurd aan de raad. Het komt helaas vaker voor dat wanneer iemand een vraag stelt er ondanks toezeggingen geen respons komt. Een slechte zaak welke het vertrouwen in de (lokale) overheid niet
bevorderd. De bewoners hebben mij en daarmee onze partij via de mail bedankt voor het aankaarten van deze kwestie. Dit is een vanzelfsprekendheid; we doen het ten slotte voor de burger!


In een brief van twee bewoners aan de gemeenteraad ( ingekomen stukken nr. 09 brief burger woonpark
Gorecht-West ) inzake woonpark Gorecht wordt gewezen op het ontbreken van communicatie. Op 7
oktober wordt in de raadscommissie de verbeteragenda ‘Quick Scan lokale democratie’ besproken.
Deze brief en de vragen die worden gesteld getuigen beide van de noodzaak om beter om te gaan met de
communicatie met onze bewoners.

Graag willen wij als fractie Gemeente Belangen dat zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen
om antwoorden te geven op de vragen die worden gesteld.


Met vriendelijke groeten,

Jan Buurke
Raadslid Gemeente Belangen Midden-Groningen

Gemeente على تويتر: "De burger centraal, maar nu ook écht  https://t.co/0iGvEKDeJD BestuurlijkNieuws.nl… "