NPG: € 95 miljoen te besteden.

De fractie van GBMG heeft in de digitale raadsvergadering van 28 oktober 2020 een amendement ingediend, zo’n € 4.75 miljoen euro, voor burgerinitiatieven. Een ruime meerderheid van de Raad steunde dit amendement. De reden waarom Gemeentebelangen Midden Groningen dit amendement indiende kunt u lezen in onderstaand te downloaden bestand. Tevens kunt u hier het amendement downloaden.