Verkeer en vervoer

In onze gemeente is een goede doorstroming van verkeer te allen tijde een punt van aandacht. Ingeperkt door het Winschoterdiep en het spoor, die dwars door Hoogezand, Sappemeer en Zuidbroek lopen, is dit een probleem. Hier is niet, op een eenvoudige manier, een oplossing voor te vinden. Opstoppingen zullen wellicht blijven en dit geldt met name in de spitsuren, maar met de nodige creativiteit zal dit tot een minimum teruggebracht moeten worden. GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat de gemeente in gesprek gaat met de provincie over de tijdstippen wanneer de bruggen open mogen voor de scheepvaart. Ten tijde van de spits bij voorkeur niet (afstemmingsproblematiek). Continue reading


Sociaal

De statistieken geven aan dat we de afgelopen decennia steeds welvarender zijn geworden maar dit zijn landelijke gemiddelden. Bij veel mensen is dit echter niet het geval, die voelen zich in de steek gelaten en de samenleving is op veel gebieden verschraald. Na de recessie van de afgelopen jaren gaat het economisch weer wat beter, ook in onze gemeente zullen we dat gaan merken, maar het is niet zo dat we nu de teugels al weer kunnen laten vieren. We zullen keuzes moeten blijven maken, het geld kan maar één keer worden uitgegeven en we zullen het dak moeten repareren wanneer de zon schijnt, zodat we ook in de toekomst de dingen kunnen doen die moeten gebeuren. We zullen nog steeds keuzes moeten maken, wat kunnen we wel en wat kunnen we niet.

Continue reading


Sport, cultuur en recreatie

Wij willen optimale sportvoorzieningen. Wij zijn dan ook geen voorstander van privatisering van de sportaccommodaties. Als er al sprake van privatisering is, dan dient die uit de wensen van de sportverenigingen voort te komen. Vanuit de gezondheidszorg komen steeds meer signalen dat bewegen, zowel voor jongeren als ouderen, een must is om een gezond leven te kunnen leiden. Daarom willen wij ook vakdocenten terug in het gymnastieklokaal! Ook willen wij, in overleg met de betrokken organisaties, ouderen stimuleren tot (nog) meer bewegen. Tevens zijn wij voorstander om het schoolzwemmen weer terug te brengen op de sportagenda. Continue reading


Onderwijs

Onderwijs is de basis voor de toekomst van ons land. In onze optiek verdient goed onderwijs de hoogste prioriteit in de persoonlijke ontwikkeling van kind naar volwassene. GemeenteBelangen Midden-Groningen is voor Kind Centra, zeker als deze multifunctioneel kunnen worden ingezet, hierbij denken wij aan steunpunten voor ouderen, zorg en peuter opvang. Tevens kunnen de Kind Centra de uitvalbasis zijn voor de sociale teams en kunnen, daar waar de ruimten het toelaten, als buurtcentra fungeren. Continue reading


Financiën

Financiën en gemeentelijke lasten

GemeenteBelangen Midden-Groningen zal inspelen op de actuele financiële situatie die bekend is ten tijde van de verkiezingen. Wat voor ons in ieder geval vaststaat is dat wij streven naar minder Den Haag en Provincie en meer geld naar de algemene bestedingspot van de gemeente. Wij weten het beste waar het geld aan uitgegeven moet worden, net als dat wij dat ook vinden voor de wijkbudgetten en Dorpsraden.

Continue reading


Ouderenbeleid

GemeenteBelangen Midden-Groningen is van mening dat er meer samenwerking moet zijn tussen de belanghebbende organisaties voor wat betreft het ouderenbeleid. Samen optrekken om de leefbaarheid en de veiligheid van ouderen te optimaliseren. GemeenteBelangen Midden-Groningen is van mening dat de gemeente daarin ook een voortrekkersrol kan vervullen door met een nota Ouderenbeleid te komen. De betrokken maatschappelijke organisaties die zich hiermee bezig houden dienen voor beleidsbepaling mee aan tafel te zitten.

Continue reading


Jongerenbeleid

Jeugdcultuur is het geheel van culturele uitingen en belevingen dat specifiek leeft bij de jeugd. Denk aan de eigen normen en waarden. Het zoeken van de grenzen waarbinnen ze kunnen opereren. Ze hebben hun eigen taal, kleding, lichaamsversiering, muziek en ontmoeten elkaar graag in hun eigen kring. Zo ontwikkelen ze een eigen sociale identiteit. Continue reading


Multiculturele samenleving

Hoogezand en Sappemeer kennen van oudsher een rijke multiculturele samenleving. Veel mensen zijn eind jaren 50, begin jaren 60 naar HS gekomen om hier te werken in onze industrie. Door de vele conflicten in de wereld komen er ook ‘buitenlanders’ naar onze gemeente, omdat zij voor hun veiligheid moeten vluchten. Door het openstellen van de grenzen zijn er ook veel mede Europeanen die hier komen werken.

Continue reading


Natuur en milieu

Natuur en milieu is het laatste programmapunt van het verkiezingsprogramma van GemeenteBelangen Midden-Groningen, dit betekent niet dat wij het niet zo belangrijk vinden, integendeel. Wij vinden dat wij onze kinderen en kleinkinderen niet met een vervuilde aarde mogen opschepen, wij willen niet denken van “na ons de zondvloed” en trouwens de fossiele brandstoffen zijn eindig. Daarbij ondervinden de Groningers nog steeds de gevolgen van de aardgaswinning. GemeenteBelangen Midden-Groningen vindt dat de gaswinning naar 0 m3 moet! Alle mijnbouwschade door gas- en zoutwinning en bodemdaling door menselijk handelen moet worden vergoed door de veroorzaker en/of het ministerie van Economische Zaken. Continue reading