Jan Buurke

Mijn naam is Jan Buurke 68 jaar getrouwd met Tineke Oosterwijk. Vader van 2 kinderen.

Ik kom uit politiek actief gezin. Mijn moeder was in de 60e jaren raadslid voor de PSP in de gemeente Hoogezand Sappemeer en mijn vader was secretaris van de afd. van de PSP.

Jarenlang was ik bestuurslid en voorzitter van welzijnsorganisaties in HS. In 1992 ben ik in de gemeente Slochteren komen wonen. Na een aantal jaren ben ik politiek actief geworden en ben ik 7 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest van Groen Links. Daarna ben na een conflict met het bestuur van Groen Links lid geworden van Gemeentebelangen Slochteren waar ik tot de herindeling raadslid ben geweest. Ik hoop tot aan de verkiezingen in maart 2022 een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.


Hendrik Loots

Mijn naam is Hendrik Loots, 31 jaar en in het dagelijks leven werkzaam als chef in een supermarkt in de regio, waar ik leiding geef aan een enthousiaste groep mensen.

Mijn drive om politiek actief te zijn, is mede om te zorgen dat een gemeente zijn zaken sociaal en eerlijk op orde heeft. Ik wil mij inzetten om de leefbaarheid van dorpen op peil te houden. Dit kan o.a. door in te zetten op sportvoorzieningen, scholen, fatsoenlijke ingerichte wijken en verduurzaming, iets waar de inwoners ook financieel van moeten gaan profiteren. Ik geloof in een gemeente die staat voor sociaal voor diegene die het nodig zijn, maar streng voor diegene die er misbruik van maken. Een gemeente die in mijn ogen daar waar nodig faciliteert, maar ook de ruimte geeft zodat mensen zelf hun ideeën kunnen verwezenlijken. De laatste raadsperiode in Menterwolde heb ik me vooral ingezet om een aantal cruciale sportvoorzieningen te behouden, welke een kloppend hart in de samenleving zijn.

Dat wil ik de komende 4 jaar weer gaan doen, en hoop dan ook op uw steun daarbij.


Markus Ploeger

SAMEN STA JE STERK!!!!!

In mijn jeugd was het vanzelfsprekend dat je iets voor anderen deed, of voor de gemeenschap waar je onderdeel van was. Medicijnen meenemen voor de bejaarden als je naar de MULO fietste en later als jeugdleider, bestuurslid etc. actief in het in het verenigingsleven.

Ruim 40 jaar heb ik “wat ze noemen de gemeenschap gediend” van Dorpsraad tot Dorpshuis en van voetbalvereniging tot acties als Meeden Beweegt.

Versterken van het saamhorigheidsgevoel, noaberhulp mag ook, is daarbij essentieel. Als raadslid, wethouder heb ik mij altijd sterk gemaakt voor de sociale samenhang in dorpen en wijken. Dat is de basis voor het in stand houden van voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, sport etc., kortom de leefbaarheid.  Met die achtergrond en ervaring wil ik me de komende jaren blijven inzetten in de gemeente Midden-Groningen, als fractievoorzitter en als woordvoerder financiën. Met name het feit dat de gemeente Midden-Groningen haar huishoudboekje nog steeds niet op orde heeft, vraagt om alternatieven, die wij vanuit GemeenteBelangen voortdurend aandragen.  


Jan Velthuis

Ik ben Jan Velthuis, woonachtig te Zuidbroek en werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen. Ik sta voor Gewoon, Kritisch en Lokaal.

Mijn drive is op te komen voor een ieder en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Dat doe ik nu als raadslid van Menterwolde Gewoon. Voorzieningen in uw dorp en wijk in stand houden en daar waar nodig uit te breiden. Ik ben een groot voorstander om proactief beleid te voeren en de burgers hier op voorhand bij te betrekken en regelmatig over te informeren. Meer vanuit de verbinding en minder vanuit de oude politiek: “de gemeente weet wat goed voor u is”. Dus een andere aanpak, door burgers en instellingen de ruimte te geven en actief te betrekken bij plannen. Niet een plan voorschotelen waar geen ruimte meer is voor dialoog, maar veel meer vanuit het participatie model. Als je vanaf het begin samen plannen gaat ontwikkelen is de kans om samen resultaten te behalen veel groter.

Ik ben er voorstander van om met woningbouwcorporaties goede afspraken te maken, niet alleen over duurzaam investeren, maar ook over voldoende betaalbare huurwoningen in onze gemeente. Daarnaast moet er voldoende ruimte worden gegeven voor particulier initiatief in zowel de grote stedelijke kern als in de kleinere dorpen. Dus niet alles dichttimmeren, maar meer het benutten van kansen als speerpunt. Daarbij moet er ruimte komen voor ondernemers, want een goed ondernemersklimaat is van essentieel belang,

Verder wil ik, als ik straks namens GemeenteBelangen Midden-Groningen deel mag uitmaken van de nieuwe Raad van de gemeente Midden-Groningen, mij inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving. Zij, die een helpende hand nodig hebben, kunnen altijd een beroep op mij doen.


Het ambtelijk apparaat

GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit voor het beperken van beleidsnota’s en onderzoeken door derden, ook vanwege de hoge kosten en de noodzaak om eigen kennis binnen de gemeente zelf op te bouwen. Wij onderkennen dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om een extern bureau in te schakelen voor specialistisch onderzoek. Dit moet dan wel beperkt blijven tot het uiterst noodzakelijke. Of met andere woorden: alleen daar, waar het de deskundigheid/kennis van de wethouder of beleidsambtenaar overstijgt.

Continue reading


Openbare orde

Wat ons betreft zijn er grenzen aan het gedogen. Onze bewoners moeten zich veilig en vertrouwd voelen in hun eigen woonomgeving. Onschuldigen mogen niet de dupe worden van het gedrag van anderen. Daarom vinden wij dat de politie zich weer actief dient op te stellen. Dat wil zeggen, dat de gemeente en/of de politie niet wacht tot een burger aan de bel trekt, maar zelf actie onderneemt waar dit nodig is. Prioriteit in het handhavingsbeleid dient gegeven te worden aan zaken waar een ander overlast van ondervindt en aan situaties waar de veiligheid in het geding is. Continue reading


Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

GemeenteBelangen Midden-Groningen wil dat er gericht beleid wordt gemaakt door de geldende gemeentelijke regelingen te stroomlijnen, waardoor er een zo aantrekkelijk mogelijke gemeente voor wonen, recreëren en werken ontstaat. Het streven van GemeenteBelangen Midden-Groningen is gericht op het handhaven en verhogen van de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande woonwijken en dorpen. Continue reading


Economie en werkgelegenheid

De economie is zich inmiddels aan het herstellen, maar de gevolgen van de achterliggende periode zijn nog steeds zichtbaar in onze gemeente. Het aantal werkzoekenden is procentueel groot. Hier ligt een schone taak voor de nieuwe gemeente met speciale aandacht voor de hoger opgeleide jongeren, zodat deze groep niet de gemeente zal verlaten en haar heil ergens anders gaat zoeken. Voor de jongeren zonder zogenaamde startkwalificatie moeten we als gemeente, samen met het bedrijfsleven, investeren in laagdrempelige beroepsopleidingen van bouwvakker tot verzorgende. Wij moeten voorkomen dat dit niet een verloren generatie wordt. Continue reading


1. Hans Haze

Hans Haze is een energieke, creatieve geest die lef en gezond boeren verstand in de juiste politieke dosis combineert met zijn werkzaamheden als zelfstandig, erkend financieel adviseur op het gebied van hypotheken en verzekeringen. Maatschappelijk betrokken en sociaal zijn wel twee woorden die tot de basiseigenschappen behoren van Hans.

Hij is vader van 3 zonen, partner van Gwen met 2 dochters en is sportief op hockey- en tennisveld, actief als speler en ook als hockeyscheidsrechter.

Als voorzitter van het plaatselijk Olympisch comité organiseert Hans, samen met de vakdocenten lichamelijke opvoeding, 1 x in de vier jaar de Jeugd Olympiade voor 1600 basisschoolkinderen.

Naast de plaatselijke politiek, als fractievoorzitter van Lokaal Perspectief in Hoogezand-Sappemeer en straks als lijsttrekker van GemeenteBelangen Midden-Groningen, is hij ook bestuursvoorzitter van Groninger Belang. Groninger Belang vertegenwoordigt 15 lokale partijen, verspreid over onze hele provincie en neemt als zodanig met 3 leden zitting in de Provinciale Staten.

Kortom een bezige bij die, met heel veel passie, zich zal inzetten voor de burgers van de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

 


2. Nico Stok

Mijn naam is Nico Stok, van geboorte een “stadjer”, getrouwd met Ewa en ik heb vier volwassen kinderen en vier kleinkinderen. Sinds 1998 woon ik in het prachtige dorp Siddeburen, gelegen in de mooie Woldstreek.

Van huis uit heb ik meegekregen dat je niet alleen op de wereld leeft en dat het belangrijk is om je maatschappelijk verdienstelijk te maken.

Voor mij betekende dat: zie niet lijdzaam toe, maar bemoei je actief met je directe omgeving. Of het nu gaat om het milieu, wijkvernieuwing of het vluchtelingen probleem, neem actie wanneer er actie gevoerd moet worden.

Continue reading


4. Markus Ploeger

SAMEN STA JE STERK!!!!!

In mijn jeugd was het vanzelfsprekend dat je iets voor anderen deed, of voor de gemeenschap waar je onderdeel van was. Medicijnen meenemen voor de bejaarden als je naar de MULO fietste en later als jeugdleider, bestuurslid etc. actief in het in het verenigingsleven. Continue reading


5. Christiane Tholen

Mijn naam is Christiane Tholen. 36 jaar jong, een geboren en getogen Groningse.
Ik woon sinds 12 jaar in Hoogezand, samen met mijn man en twee kinderen.

Mijn man is 9 jaar geleden door een arbeidsongeval arbeidsongeschikt geraakt. Na revalidatie en lang zoeken en leren hoe om te gaan met zijn beperkingen, is hij nu werkzaam als vrijwilliger. In deze periode heb ik geleerd, dat, je ‘maatschappelijk nuttig voelen’ of een ‘maatschappelijke bijdrage leveren’, niet zomaar kreten zijn. Dat het niet (kunnen) werken en een bijdrage kunnen leveren aan je omgeving, op welke manier dan ook, een enorme impact op levens heeft. Ik heb geleerd dat het woord ‘participeren’ snel wordt gebruikt en hoe belangrijk het meedoen in de samenleving is, maar ook hoe moeilijk dat kan zijn. Zelfs wanneer de wil er is. Zelf werk ik in het dagelijkse leven met veel plezier in de detailhandel.  Continue reading


Geke Akkerman

 

Hallo leden van Gemeentebelangen Midden Groningen.

Mijn naam is Geke Akkerman-Ritsema woonachtig te Harkstede.

Weduwe, dochter, schoonzoon en twee kleindochters.

Opleiding: MTS bouwkunde.;  Chr. MTS aannemer.

Ben politiek actief geworden, na te zijn gevraagd, in 2000. In 2002 voor Gemeentebelangen Slochteren in de raad gekozen. De eerste vier jaar ( 2002-2006 ) heb ik mij bezig gehouden met Ruimtelijke ordening, wegens mijn bouwkundige opleiding. Na de verkiezingen in 2006  heb ik 12 jaar  het sociaal domein overgenomen . De laatste vier jaar als fractievoorzitter ook de financiën erbij gedaan.

Na de verkiezingen in 2017 voor de nieuwe gemeenteraad Midden Groningen , ben ik fractie assistent/commissielid  GBMG geworden voor de portefeuille sociaal domein, WMO en Jeugdzorg.  Ook lid van werkgroep sociaal domein.

Sinds 28 maart 2019 was ik tijdelijk benoemd als raadslid voor GBMG wegens ziekte.  Tijdelijk  plaatsvervanger in de werkgroep huisvesting.

In november 2019 ben ik benoemd als raadslid voor GBMG, wegens vertrek van raadslid Nico Stok. Naast portefeuille sociaal domein er onderwijs bij gekregen.

Tevens ben ik fractie secretaris GBMG, verzorg de agenda en de notulen voor de vergaderingen van de fractie en het jaarverslag van de fractie.

Geke Akkerman-Ritsema       Tel: 06-19898422

Geke.akkerman@midden-groningen.nl


7. Jan Velthuis

Even voorstellen:

Ik ben Jan Velthuis, woonachtig te Zuidbroek en werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen. Ik sta voor Gewoon, Kritisch en Lokaal.

Mijn drive is op te komen voor een ieder en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Dat doe ik nu als raadslid van Menterwolde Gewoon. Voorzieningen in uw dorp en wijk in stand houden en daar waar nodig uit te breiden. Ik ben een groot voorstander om proactief beleid te voeren en de burgers hier op voorhand bij te betrekken en regelmatig over te informeren. Meer vanuit de verbinding en minder vanuit de oude politiek: “de gemeente weet wat goed voor u is”. Dus een andere aanpak, door burgers en instellingen de ruimte te geven en actief te betrekken bij plannen. Niet een plan voorschotelen waar geen ruimte meer is voor dialoog, maar veel meer vanuit het participatie model. Als je vanaf het begin samen plannen gaat ontwikkelen is de kans om samen resultaten te behalen veel groter. Continue reading


8. Antoinette Plagge

Mag ik me even voorstellen.

Mijn naam is Antoinette Plagge, 51 jaar, moeder van een dochter en een zoon en sinds mei van dit jaar heb ik een kleindochter. Ik woon sinds 1994 in Hoogezand-Sappemeer.

Als tiener was ik al betrokken bij politieke activiteiten en actief bij vele vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties. Politiek is door mijn hele leven een rode draad geweest. Soms iets minder actief, maar het opkomen/ behulpzaam zijn voor de medemens is iets wat in mijn bloed zit. Continue reading


9. Jan Buurke

“Mijn moeder was vroeger raadslid in de gemeente HS en ik heb politiek met de paplepel binnen gekregen. De laatste jaren actief in GemeenteBelangen Slochteren. Wat mij in toenemende mate verontrust dat steeds meer mensen zich afkeren van de politiek. We moeten, willen we het vertrouwen van de mensen terug winnen, uitgaan wat er leeft onder de mensen en samen met de mensen plannen maken. Niet van boven af maar kom uit die ivoren toren en maak samen met de dorpen en wijken plannen die ook daadwerkelijk een weerslag is wat er leeft onder de bevolking. Neem je bevolking serieus ! Alleen dan kan je het vertrouwen terug verdienen. De kracht, de  deskundigheid en veerkracht onder de bevolking is groot en dat moeten politici faciliteren en ondersteunen zodat we samen tot een beleid komen die het vertrouwen en steun heeft van je bevolking! Daar ga ik voor en GemeenteBelangen Midden Groningen zal zich hier voor inzetten! Continue reading


10. Wanda Heij-Simons

Dag, ik ben Wanda Heij-Simons. Ruim 9 jaar geleden zijn wij, mijn man Gerard, onze twee dochters Emma en Nora en ik, terug naar het noorden verhuisd. Na een aantal jaren in het zuiden te hebben gewoond hebben we er toch voor gekozen om weer terug te gaan naar de rust en de ruimte van Groningen en zijn we terecht gekomen in het mooie Muntendam.

Continue reading


11. Ramoen Soikromo

Ik ben sinds 1979 woonachtig in de gemeente Hoogezand-Sappemeer, getrouwd met Anna, vader van 2 kinderen en trotse opa van 4 kleinkinderen. Momenteel ben ik raadslid van Lokaal Perspectief.

Mensen die mij kennen noemen mij “hét gezicht onder de allochtonen” van o.a. Surinaamse Javanen, Marokkanen, Turken , Antillianen. Of dat zo is weet ik niet, maar ik probeer er wel zo veel mogelijk voor hen te zijn en op te komen voor hun belangen. Ik heb veel bestuurlijke ervaring en houd mij veel bezig met Ombudswerk en het organiseren van verschillende projecten. Zo organiseer ik, om de gemeenschap nader tot elkaar te brengen, jaarlijks een multiculturele voetbaltoernooi. In alles staat Sociaal en Oprecht bij mij voorop. Continue reading