KANDIDATENLIJST GBMG = VASTGESTELD

GemeenteBelangen Midden-Groningen heeft zaterdag 11 december tijdens de Algemene Ledenvergadering, de lijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De leden hebben gekozen voor een mix van ervaring, verjonging en inbreng uit zoveel mogelijk dorpen en wijken.

Lijsttrekker voor GemeenteBelangen Midden-Groningen wordt Markus Ploeger uit Meeden, die de huidige fractie leidt en ruime ervaring en kennis heeft binnen de politiek. Tevens is hij financieel goed onderlegd en weet hij de gemeentelijke begroting goed te doorgronden. Markus Ploeger: “GemeenteBelangen staat midden in de samenleving, weet wat er leeft in de dorpen en wijken. De afgelopen vier jaar hebben wij een constructieve oppositie gevoerd, met alternatieven die betaalbaar zijn. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt, u betaalt al teveel. Het kan anders, het moet beter.”

De leden hebben op plek twee Patricia Nieland-Kampen uit Hoogezand geplaatst. Een nieuwkomer binnen GemeenteBelangen Midden-Groningen, maar zeker geen onbekende in de lokale politiek. Op dit moment heeft ze 1 zetel in de Raad en ze zal zich aansluiten bij de fractie van GemeenteBelangen. Patricia Nieland-Kampen: “Graag ga ik mijn derde termijn als raadslid in, er is nog erg veel te doen in Midden-Groningen. Het is tijd voor een lokale partij, tijd voor GemeenteBelangen Midden-Groningen. Als uw gemeente u ook lief is, er valt iets te kiezen!”

Op de derde plek komt Hendrik Loots uit Muntendam. Hendrik heeft inmiddels 2 termijnen als raadslid ervaring en heeft aangegeven zich graag nog een termijn verkiesbaar te stellen.

Op de vierde plek komt Jan Buurke uit Kolham. Jan heeft ruime ervaring in de gemeentepolitiek en ook veel kennis van het ruimtelijke domein en kan dit door zijn arbeidsachtergrond goed inpassen in de fractie.

Plaats vijf wordt bezet door Geke Akkerman-Ritsema uit Harkstede. Geke zit in de huidige fractie en heeft daar o.a. het sociale domein in haar portefeuille en ook zij heeft aangegeven nog een termijn door te willen.

De top 6 wordt gecompleteerd door Jan Velthuis uit Zuidbroek. Ook Jan heeft ruime ervaring in de raad en het bestuurlijke aspect van de lokale politiek en houdt zich in de huidige fractie bezig met oa verkeer en vervoer.

De overige kandidaten zijn:

7:            Christian Velthuis            Zuidbroek

8:            Jan Hulzebos                     Hoogezand

9:            Liesbeth Lenting              Siddeburen

10:          Herman Loots                   Muntendam

11:          Ingo Wijchers                    Hoogezand

12:          Jelte Ruiter                         Noordbroek

13:          Martin Wolthuis               Muntendam

14:          Henk de Groot                  Hoogezand

15:          Christiane Tholen            Hoogezand

16:         Maarten Keuning            Zuidbroek

17:          Harrie Massink                 Schildwolde

18:          Michael Kragt                    Hoogezand

19:          Sinus Meijering                Sappemeer

20:         Leo Roffel                           Zuidbroek

21:          Ger Velthuis                      Zuidbroek

22:          Anneke van Delden        Kolham

23:          Henk Haze:                         Hoogezand

24:          Greetje Broek                   Sappemeer


Van Athene naar Midden-Groningen

Vraag uw buurman of een goede vriendin eens; wat verstaat u onder politiek? U zult naar alle waarschijnlijkheid een variatie aan antwoorden krijgen. Voor de één is enkel de term al genoeg om een beeld te vormen waar een ander iemand ruiterlijk zal uitleggen waarom hij of zij zich er wel of niet in heeft verdiept, danwel het idee heeft om er “ooit eens iets mee te willen doen”. Grappig feitje;

Het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse πολιτεία (politeia). Politeia betekende onder meer de burgerlijke samenleving; het leven als burger in de samenleving; staat; staatsvorm; en stads- of staatsbestuur. Feitelijk het besturen van iedere vorm van een samenleving, waartoe u ook gerust uw eigen huiselijke kring mag rekenen. Binnen uw eigen gecreerde ‘staat’, gekoppeld aan uw postcode met bijbehorend huisnummer heeft u ongetwijfeld ook te maken met interne politiek.

U wilt bijvoorbeeld wandelen maar uw partner fietst liever. De uitkomst wordt waarschijnlijk een compromis; u wandelt gezamenlijk met de fiets aan de hand heen, om terug te kunnen fietsen. Uw geheel eigen mini-koninkrijk is tevreden door een democratisch besluit, en ze leefden nog lang en gelukkig… De term democratie is een samenvoeging van dèmos (δῆμος), volk, en kratein (κρατειν), heersen. Het betreft een regeringsvorm waarbij het volk macht heeft door middel van inspraak in de politiek, onder meer door te mogen stemmen en is bedacht door meneer Clisthenes in Athene ergens in de 6e eeuw.

Lokaal, maar iets minder lokaal dan slechts uw eigen huishouden is het ook mogelijk om een verschil te maken. Sterker nog; zonder u, als inbrenger van de lokale opinie, bestaat er feitelijk geen lokale politiek. Hoe hard veel partijen ook roepen het ‘enkel voor de burger’ te doen, net zo vaak zie je voorbeelden van een meer regionale of landelijke beleidsvoering waarbij zeker de lokaal belangrijke zaken worden ondergesneeuwd. En dat kan de perfecte motivatie zijn voor een lidmaatschap als gemeentelijke bewoner van een gemeentelijke partij die (be)staat uit en voor lokale welvaart.

Eén en ander samengevat in heldere taal; wanneer u lid bent/wordt van GemeenteBelangen Midden-Groningen kunt u uw imput geven bij de wekelijkse fractievergadering, u wordt geactiveerd om pro-actief deel te nemen aan ledenvergadering. U kunt uw mening over lokale zaken delen met als resultaat dat als het gaat om besluiten die gevormd worden in de toekomst niet ‘hun’ besluiten zijn, maar die van ‘ons’.. allemaal.


GBMG doet het sociaal

In 2021 zonder goed functionerende website, Facebook of Instagram leven is alsof je de mooiste provincie van het land vraagt om het leeuwendeel van een Energietransitie op zich te nemen, buitenproportioneel! Daarom hebben we nu zowel Facebook als Instagram gekoppeld aan onze nieuwsfeed en is er besloten om meer (digitale) content te delen over wat de fractie en het bestuur bezig houdt. Ook kun je vanaf zeer spoedig hier relevante artikelen vinden over onze gemeente en zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden van zaken die voor jou van belang zijn. Voel je daarom dan ook vrij om ons toe te voegen, te volgen en anderen uit te nodigen dit te doen.


Raadslid Hans Haze neemt afscheid als raadslid

De medeoprichter van Gemeentebelangen Midden Groningen heeft afscheid genomen in de raadsvergadering van 17 december.

De partij zal Hans gaan missen, hij was een zeer goed raadslid. Wij bedanken hem voor de fijne samenwerking en alles wat hij voor de partij heeft gedaan.

Wij wensen hem veel geluk en succes bij alles wat hij gaat doen. Hij blijft Statenlid bij Groningerbelang. Hans gaat niet helemaal weg en zal beschikbaar blijven voor advies en wij zullen hem zeker weerzien en van hem horen!!


GemeenteBelangen brengt haar leden een bloemetje

19-06-2020 De bestuursleden en de fractieleden hebben hun leden verrast met een bloemetje. Door de corona-crisis was het niet mogelijk om bij elkaar te komen. Op deze manier wensen we iedereen een hele fijne zomer toe en wij hopen iedereen in goede gezondheid aan te treffen in september.


Fractievergadering in Noordbroek

09-03-2020 De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen zal op 16 maart 2020 in Noordbroek een vergadering houden. Dit zal in het MFC zijn vanaf 19:00 uur. Het zal o.a. gaan over de problematiek van Noordbroek. Men is van harte welkom om aan te schuiven.


GemeenteBelangen kiest nieuwe bestuursvoorzitter

08-03-2020 Op 12 Februari heeft de algemene ledenvergadering van Gemeentebelangen Midden Groningen plaatsgevonden.

Herman Loots had aangegeven geen voorzitter meer te kunnen zijn wegens drukte en privé omstandigheden. Jarenlang heeft Herman zich ingezet voor de partij en hij heeft veel dingen gedaan. In de volgende ledenvergadering in April zal er afscheid worden genomen van Herman als voorzitter. Maar hij blijft zeker actief binnen de partij en zal achter de schermen nog diverse werkzaamheden oppakken.

In de algemene ledenvergadering is Liesbeth Lenting uit Siddeburen gekozen als nieuwe voorzitter van de partij. Zij is 51 jaar en heeft veel bestuurlijke ervaring en is al jarenlang in de lokale politiek actief. In mei 2019 is zij al actief in de fractie als commissielid


Uw Buurt! op 11 september in het Spinnenweb in Sappemeer

04-09-2019 GEMEENTEBELANGEN MIDDEN-GRONINGEN organiseert Thema bijeenkomsten bij u in de buurt! De eerste avond zal woensdag 11 september 2019 in Sappemeer plaats vinden. We zullen met regelmaat thema-avonden organiseren met als onderwerp; UW BUURT. We kunnen dit niet alleen en zouden het erg waarderen als jullie aanwezig kunnen zijn bij een avond bij jullie in de buurt. Hou de website in de gaten, wanneer dat is en neem zo veel mogelijk buurt bewoners mee.

Door middel van een open discussie willen we graag met buurt bewoners van diverse wijken en dorpen in gesprek over wat hen bezighoudt over hun omgeving. Wat is belangrijk, waar loop je tegen aan, wat kan er veranderen of wat mis je in jouw buurt. Kort gezegd komt het erop neer dat:

▪Wij graag horen wat er speelt in de wijken dorpen/ buurten

▪Is er genoeg vrijwilligerswerk binnen de organisaties

▪Zijn er verenigingen die ergens tegen aanlopen

▪Is de groenvoorziening in uw buurt op orde

▪Hoe beleef tu de veiligheid in uw omgeving

▪Hoe verloopt de communicatie met de gemeente

▪Wat zijn de mooie en positieve punten van uw buurt/wijk of dorp

Mocht u belangstelling hebben dan bent u woensdag 11 september, aanvang 19.30 uur, van harte welkom in het Spinnenweb, Burgemeester Jonkerenstraat 13, 9611 EE Sappemeer


Hans Haze

Hans Haze gestopt als fractievoorzitter van de partij

03-09-2019 Hans Haze is per 1 september geen fractievoorzitter meer van de partij. Hans heeft dit besloten zodat hij ook tijd vrij houdt voor zijn lidmaatschap in de Provinciale Staten voor Groninger Belang. Markus Ploeger is vanaf heden de fractievoorzitter van de partij.

Hans is sinds het begin de fractievoorzitter geweest van de partij en heeft als lijstrekker onze partij naar 5 zetels in de raad getrokken. Sinds begin dit jaar zit hij ook in de Provinciale Staten voor Groninger Belang. Dit heeft ertoe geleid dat zijn agenda steeds voller werd. In overleg met de fractie is er daarom besloten dat Markus Ploeger het stokje overneemt van Hans. Hans blijft wel gewoon fractielid en is tevens nog steeds plaatsvervangend voorzitter van de raad.

https://hskrant.nl/artikel/1041439/hans-hanze-stopt-als-fractievoorzitter-gemeentebelangen-midden-groningen.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F


Verkiezingsdag

Vandaag is het dan eindelijk zover, de verkiezingen. We hebben trots met een groot team campagne gevoerd en met veel plezier en voldoening een nieuwe partij uit de grond gestampt.  Wij willen als dé lokale partij van Midden-Groningen deze gemeente op de kaart zetten. We willen laten zien dat deze gemeente ontzettend veel potentieel heeft om te slagen. In elk geval willen we vooraf alle mensen bedanken die zo knoeterhard voor onze partij hebben gewerkt en om de campagne tot een succes te maken. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.

Nu bent U aan het woord, de kiezer. Wij hopen op uw stem om zo van Midden-Groningen een succes te maken. De inwoners van deze gemeente verdienen namelijk niets meer dan dat. Wij bedanken U alvast voor uw stem.


Toelichting op onze stellingname in het Kieskompas

INLEIDING

Een verkiezingsprogramma schrijven doe je vaak op hoofdlijnen. Uitleg en detaillering zie je vaak tijdens de bezoeken op markten, via flyers, of in specifieke thema-avonden bijvoorbeeld over dorps- en buurthuizen. Daar leg je vaak uit hoe wij in een specifiek geval tegen de zaak aankijken.

Zo hebben wij onlangs vragen gesteld naar aanleiding van onze zorgen over ons cultureel erfgoed, monumenten en beeldbepalende gebouwen, die door gaswinning voorgoed dreigen te verdwijnen of staan te verloederen.

Verder hebben we 10 actiepunten opgesteld, gebaseerd op ons verkiezingsprogramma. Binnenkort ziet u deze terug in de vorm van flyers, advertenties en natuurlijk op deze site.

GemeenteBelangen Midden-Groningen doet ook mee aan Kieskompas. De stellingen binnen Kieskompas kunnen beantwoord worden met mee eens, helemaal mee eens of niet mee eens of helemaal niet mee eens. Vervolgens moet je dit onderbouwen met teksten uit het verkiezingsprogramma, dan wel aangeven waar de kiezer de toelichting kan vinden.

De stellingen zijn vaak absoluut en krijgen dan ook oordelen als bijvoorbeeld niet mee eens waarbij de nuance verder ontbreekt.

Onderstaand geven wij toelichting op een aantal stellingen die in onze ogen meer duidelijkheid of een nadere uitwerking behoeven. De stellingen zijn in blauw.

Continue reading