SKEAVE HUSE?!


Bepaalt de Stad nog steeds wat goed is voor de Ommelanden? Het lijkt er wel op.

Inwoners,maar ook het College van Burgemeester en Wethouders hebben beargumenteerd
aangegeven dat een woonvorm als Skaeve Huse niet past in een (woon)omgeving als
Harkstede.De gemeente Groningen heeft zelf criteria geformuleerd waaraan een dergelijke woonvorm
moet voldoen. Maar ook hier geldt, principes zijn prima zolang ze geen (extra) geld kosten.
Er zijn betere alternatieven, maar ja dat kost extra geld. Dan maar een plek zoeken waar we
eigenaar van zijn, ver van onze Stadsgrenzen en het probleem is voor ons is opgelost. Dat de
inwoners van Harkstede hiervan de dupe zijn, is niet ons probleem. Gemeente Midden-
Groningen u heeft er een probleem bij, sterkte.
Niet alleen Skaeve Huse wordt geplaatst in de achtertuin van de gemeente Midden-
Groningen maar ook zaken als een hyperloop, een grootschalig zonnepark in de
Lagelandsterpolder, windmolens bij Roodehaan.
Collega Niels Joosten van de Christen Unie heeft de tekst opgesteld voor een brief aan de
gemeenteraad van Groningen waarin hij meer dan voortreffelijk de feiten op een rijtje zet en
de bestuursstijl hekelt van de Stad. De gehele gemeenteraad onderschrijft de brief m.u.v.
Leefbaar Midden Groningen.

De brief kunt u hier downloaden.

Markus Ploeger

Dorpsvereniging Scharmer wil geen Skaeve Huse: "Gemeenteraad, doe het niet"  - OOG Radio en Televisie


Gemeenteraad slaapt verder…

Wat een uniek debat had moeten worden, ging uit als de bekende nachtkaars.
Op het initiatiefvoorstel (GBMG, VVD en GL) om aan De Leine een
dubbelbestemming te geven, recreatie en wonen, werd door de vier
coalitiepartijen, PvdA, SP, CDA, en CU niet of nauwelijks inhoudelijk
gereageerd. Het conservatieve CDA haalde wat oude koeien uit de sloot door
steeds maar weer te refereren aan besluiten van 2016-2017 en niet in te gaan
op de actualiteit zoals woningtekorten, nieuwe regelgeving etc. De
woordvoerders van PvdA en SP spanden echt de kroon. Ze hadden hoor- en
zichtbaar niet eens de moeite genomen om zich in het voorstel en de
argumenten te verdiepen en waren in drie zinnen klaar. Machtspolitiek,
onmacht  of toch gewoon twee zwakke woordvoerders? De CU zat duidelijk in de
maag met de kwestie. Hun eigen wethouder afvallen kan niet, dus wat clichés
om de boel af te dekken.
Eindelijk kon de Raad een daad stellen maar die kans liet men onbenut. Nu
krijgen we weer juridische procedures en handhaving die veel geld gaan
kosten waarvoor de burger opdraait.  

Onderstaand kunt u onze bijdrage aan het debat van afgelopen donderdag 1
april downloaden.


Gemeentebelangen wil soberder terreininrichting nieuwe gemeentehuis

15 januari 2021

Gemeentebelangen wil soberder terreininrichting nieuwe gemeentehuis

De terreininrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand mag wat Gemeentebelangen Midden-Groningen (GMG) betreft wel ietsjes soberder. Het college heeft hiervoor 903.056 euro nodig. De overige raadsfracties gaan hiermee akkoord. Dat bleek gisteravond tijdens de digitale raadscommissie waarin dit onderwerp werd besproken. “We dragen continue uit dat de gemeente het financieel lastig heeft en geen gekkigheid kan doen. Daarom moet dit plan zo sober mogelijk worden uitgevoerd en moet alle opsmuk komen te vervallen. Er moet vooral voor degelijkheid worden gekozen”, aldus GMG-raadslid Hendrik Loots.

Bos

Wat betreft ‘sobere invulling’ kreeg Loots Fré Bos van het CDA mee. In tijden van bezuinigingen vindt ook Bos het moeilijk uit te leggen aan de bevolking dat de gemeente 1.4 miljoen euro (er is al 536.600 euro uitgegeven) uitgeeft voor werkzaamheden rondom het nieuwe gemeentehuis.

Emotie

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn snapt de emotie die er is wat betreft de ‘royale aankleding en dure uitstraling’. Maar dat valt volgens hem best mee.

Parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen zijn volgens de burgemeester niet alleen voor de ambtenaren die op het gemeentehuis werken, maar ook voor omwonenden en bezoekers van winkelcentrum De Hooge Meeren. “Er is geen sprake van luxe, maar van een nette uitvoering.”

Binnentuin

De nog aan te leggen binnentuin van het gemeentehuis zal in ieder geval tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, bibliotheek en cultuurcentrum Kielzog (die ook onderdak krijgen in het nieuwe gebouw) toegankelijk zijn voor het publiek. Of dat voor de andere uren geldt, kon Hoogendoorn nog niet zeggen.

Meer weten over dit onderwerp?

Klik HIER en HIER en lees meer over de terreininrichting rondom het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand. https://www.menterwolde.info/politiek/gemeenteraad/gemeentebelangen-wil-soberder-terreininrichting-nieuwe-gemeentehuis/


Onderzoek verkeersveiligheid Noordbroek

07-06-2020 In de Raadscommissie van 4 juni jl. is een ingekomen stuk van de DorpsAdviesRaad (DAR) Noordbroek behandeld waarin beargumenteerd werd aangegeven welke problemen er zijn  als het gaat om verkeersveiligheid en daarmee de leefbaarheid.

De problematiek is helder:

  • Smalle hoofdweg en nauwe trottoirs.
  • Veel (agrarisch)bestemmingsverkeer, met name grote landbouwvoertuigen zorgen voor een onveilig gevoel.
  • Gemiddeld 3000 voertuigbewegingen per dag.

De oplossing is minder helder. Er zijn door het onderzoekbureau  Sweco diverse scenario’s in beeld gebracht met al zijn voor- en nadelen. Kwa infrastructuur zijn er voldoende mogelijkheden voor alternatieven. Door de verdubbeling van de N33 ligt er een kans om bijvoorbeeld gronden te verwerven langs de N33 wat synergievoordelen kan opleveren.

Kortom, er zijn nu kansen om iets te doen aan de geschetste verkeersonveiligheid. 

Uiteraard  zit hier een financieel kostenplaatje aan. Voor meerdere fracties was dit geen aanleiding om geen onderzoek te doen. Juist nu er kansen liggen moet het onderzoek snel en vlot inhoud krijgen. De PvdA hikte, als enigste,  met name tegen de jaarlijkse lasten die voortvloeien uit de mogelijke invetseringen. Iets wat ze bij nagenoeg elk raadsvoorstel doen terwijl ze er mede verantwoordelijk voor zijn dat de gemeente de financiën

Wethouder Borg was niet bepaald enthousiast. Zag meer beren op de weg dan kansen. De commissie, waarbij GBMG nadrukkelijk de opdrachtformulering helder wilde,  gaf het College de opdracht om wel degelijk te onderzoeken in hoeverre de aangedragen alternatieven soelaas kunnen bieden.