Voorjaarsbrief oftewel brief van onmacht

10-07-2020 De afgelopen raadsvergadering stond in het teken van de financiën of eigenlijk de deplorabele staat van het gemeentelijke huishoudboekje. Als wethouder Drent thuis zijn financiën zo zou doen als hij doet als gemeentelijk “puutholder”, dan zou de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen snel van toepassing zijn. Is het echt zo erg? Een volmondig ja….

Een paar citaten uit onze Algemene Beschouwingen bij de voorjaarsbrief kan dit illustreren:

“ Waarom is dit college niet in staat een inzicht te leveren waar helder en duidelijk staat welke kosten/bezuinigingen en tekorten aan het rijk zijn toe te schrijven en welke aan het eigen beleid. In begrijpelijke taal die de burgers ook begrijpen zodat ze weten waar hun belastingcenten heen gaan. Cumulatieve cijfers, weinig zeggende teksten moeten het het onvermogen van dit college verbloemen waarom na 2 jaar herindeling de portemonnee van Midden-Groningen niet op orde is. De onmacht die er uit spreekt”.

“ Weer veel geklaag over een Rijksoverheid, die maar niet over de brug wil komen met meer geld, maar geen hand in eigen boezem steken. De gemeente gaat akkoord met 17,5% verhoging van de tarieven bij zogenaamde gecertificeerde instellingen, het WMO- en leerlingenvervoer wordt verhoogd met 6,7%. Natuurlijk zegt u dan, ja maar dat is het gevolg van rijksbezuinigingen, maar de extra kosten van de Veiligheidsregio van € 350.000 gedurende 4 jaren, de GGD met 4% de komende jaren kunt u toch niet op het conto van een falende Rijksoverheid schrijven? Of tekorten op sociale voorzieningen als gevolg van een keuze van 125% voor minimabeleid, waardoor veel mensen juist niet aan hebt werk gaan. Je gaat er dan fors op achteruit. Dit is toch echt lokaal beleid”.

En, ja als een wethouder dan zichtbaar boos wordt weet je dat je een gevoelige snaar hebt geraakt.

“ Duidelijk is voor mijn fractie dat er geen team zit, maar individuele portefeuillehouders die zoveel mogelijk binnen proberen te halen voor hun eigen toko. En bij gebrek aan regie bij de portefeuillehouder financiën kan men dat ook zonder slag of stoot doen. Dat is ook onze eerste aanbeveling: Zorg dat je een team bent en geen 5 losse eenheden en kijk kritisch mee over de schouders van je collega’s. Aan de coalitiepartijen hetzelfde, hou uw eigen wethouder niet steeds uit de wind maar wees kritisch en schuw niet tijdig in te grijpen”.

Onze volledige bijdrage kunt u vinden op de gemeentelijke website bij het agendapunt 8b van de vergadering van 2 juli 2020.

Markus Ploeger