SLUITENDE BEGROTING DOOR EXTRA BIJDRAGEN RIJK

Ja, de gemeente Midden-Groningen heeft een sluitende begroting. Niet door de tering naar de nering te zetten maar door extra bijdragen van het Rijk. In een paginagrote advertentie in het Streekblad hebben wij in hoofdlijnen onze visie al gegeven over de begroting 2022.

Een belangrijk onderdeel hiervan is wat wij u als inwoners in rekening brengen in 2022. En wat blijkt!!!? De afgelopen jaren heeft een deel van onze bevolking fors extra, onevenredig,  moeten betalen via de Onroerend Zaakbelasting (OZB) om de tekorten te dekken. Ruim 62% van de inwoners van onze gemeente heeft een eigen woning. In dat deel van de OZB , het eigenaarsgedeelte, is de afgelopen 4 jaren met ruim 40% gestegen. De komende jaar met zelfs 13%.  De OZB voor eigenaren en gebruikers van niet woningen (bedrijven)  wordt zelfs verlaagd met resp. 6,8% en 6,1% in 2022. Dus bedrijven krijgen een korting van ruim 6% en de eigenaar van een woning moet ruim 13% meer betalen. 

Wij hebben aangekondigd dat wij bij de definitieve vaststelling van de OZB tarieven in december 2021 met een amendement zullen komen om de lasten eerlijk te verdelen over huiseigenaren en eigenaren van niet woningen.

Onze bijdrage aan de Algemene Beschouwingen leest u hier