Bestuur

Dit is het bestuur van GemeenteBelangen Midden-Groningen. Wij zijn dé lokale politieke partij van Midden-Groningen. Het bestuur bestaat uit vier personen, namelijk Liesbeth Lenting (voorzitter), Henk de Groot, Henk Mulder (penningmeester), Greetje Broek (secretaris) en Michael Kragt.

Wilt u contact hebben met het bestuur? Dat kan natuurlijk altijd! Neem dan contact op met één van de onderstaande emailadressen.

Voorzitter (Liesbeth Lenting) – lentingliesbeth@gmail.com

Secretaris (Greetje Broek) – g.broek@ziggo.nl

Penningmeester (Henk Mulder)

ANBI gegevens GemeenteBelangen Midden-Groningen

Naam ANBI : GemeenteBelangen Midden-Groningen

RSIN nummer : 8561.76.862

Postadres : Secretariaat GemeenteBelangen Midden-Groningen

Langewijk 45

9611 CA Sappemeer

Bestuur:

: Liesbeth Lenting (voorzitter)

: Greetje Broek (secretaris)

: Henk Mulder (penningmeester)

: Herman Loots (bestuurslid algemeen)

: Michael Kragt (bestuurslid algemeen)

Beloningsbeleid : alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor

GemeenteBelangen Midden-Groningen onbezoldigd.

Financiën: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

Opbrengsten: 7234,21

Kosten: -3154,34

Totaal: 4079,87

======= ======