Besluitvormende Raad Begroting 2016

Wanneer:
9 november 2015 @ 19:30 – 23:00
2015-11-09T19:30:00+01:00
2015-11-09T23:00:00+01:00

BESLUITVORMENDE RAAD BEGROTING 2016
Datum: 09-11-2015
Tijd: 19:30 – 23:00 uur
Zaal: Raadszaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: P.M.M. de Jonge
Griffier: C.A.M. Bodewes
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Programmabegroting 2016 (rv. nr. …)

Na een rondje verkorte Algemene Beschouwingen een debat en vaststellen begroting 2016.
4. Verordeningen Tarieven en Leges voor 2016 (rv. nr. 057)

De bijgaande verordeningen voor tarieven en leges vaststellen.

De overige belastingen zullen in de raad van 14 december besproken worden.

5. Sluiting

Deze besluitvormende vergadering is het vervolg op de in juni gewisselde algemene beschouwingen n.a.v. de voorjaarsnota. Het accent in deze vergadering ligt op aanvulling van die beschouwingen en debat over moties en amendementen, afgesloten met besluitvorming daarover en over het voorstel.

Gewerkt wordt met spreektijden per fractie voor de hele vergaderavond. Daarbij wordt uitgegaan van 15 minuten per fractie en 40 minuten voor het college.
Besluitenlijst
Er is nog geen besluitenlijst gepubliceerd voor deze vergadering.