Scheuren in de huizen mogen niet leiden tot scheuren in de gemeenschap.

In de gemeenteraad van 30 september 2021 werd het agendapunt Lokaal Plan van Aanpak Versterking behandeld. Alle fracties hadden in commissieverband hun zorgen uitgesproken over de wijze waarop tot nu toe invulling is gegeven aan de versterkingsoperatie. Doorgaans overigens zonder met concrete voorstellen te komen hoe het anders kan en moet.

Wij moeten dus weer een plan vaststellen over hoeveel panden geïnspecteerd moesten worden, beoordeeld en hersteld, terwijl we weten dat dit niet realistisch is.  Van uitvoering komt nagenoeg niets terecht.

Oftewel, wij houden van een lappendeken van verschillende bestuurlijke afspraken en regelingen in stand. Pijnlijke situaties , waarin de ene een nieuw huis krijgt en de ander niet, zei Susan Top van het Groninger Gasberaad in een interview met de Volkskrant gisteren.

Ze zei nog meer, een aantal uitspraken van haar:

  • Er komt een nieuwe lichting bestuurders en ambtenaren. De gedupeerden zijn nog steeds dezelfde.
  • Opeens woonden mensen op basis van een model in een veilige woning en begonnen ze weer van voren of aan.
  • Er is een ingewikkeld probleem, dat beleg je bij een club met liefst een drieletterige afkorting. Zo koop je tijd. Om na een paar jaar te concluderen dat het toch tegenvalt en anders moet.
  • Een bestuurlijke jungle, verstrikt in een woud van loketten, regelingen en protocollen.

Deze laatste uitspraak is treffend voor zoals de burger ertegen aankijkt, maar nog meer ervaart.

Om hier iets aan te doen en de burger centraal te stellen heb ik namens de fractie van GemeenteBelangen Midden Groningen het volgende gesteld:

“Vanavond gaan wij dus weer een onderdeel van de lappendeken vaststellen, waardoor we het systeem in standhouden. Mijn fractie verwijt niemand iets in dezen. Ieder doet zijn uiterste best van wethouders tot ambtenaren maar wel binnen de verstikkende bestuurlijke jungle.

Daar moeten we vanaf. Op een andere manier aankijken tegen de problematiek. Belangenorganisaties Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis hebben een Sociaal Manifest geschreven. Wij denken dat dit een basis kan zijn om het geschonden vertrouwen van de burgers terug te winnen en nog belangrijker de burger in positie te brengen i.p.v. lijdend voorwerp.

Vandaar dat we een motie aan uw Raad willen voorleggen waarin wij dit hebben verwoord”.(klik hier op voor de motie)

Markus Ploeger

Hoe ontstaan scheuren in muren? - advies - diensten - WONEN.nl