Bijdrage fractie GBMG in extra debat gasdossier d.d. 13 januari 2022.

“NIET LULLEN MAAR POETSEN”, STOP MET MOOIE PRAATJES, AAN DE SLAG.
Wat iedereen al dacht gaat nu gebeuren en zal in de toekomst ook weer gewoon gebeuren.
Gaswinning uit het Slochterveld zal nog jaren blijven, ondanks de belofte dat de gaswinning
wordt stopgezet. Nu onder de noemer dat er afspraken zijn met Duitsland, waar we niet
onderuit kunnen, en de stikstoffabriek in Zuidbroek die nog niet klaar is. Straks hebben we
zeer koude winters of leveren de Russen of Noren niet de hoeveelheid gas die wij verwacht
hadden en hoppa de gaskraan gaat weer open. En nu blijkt dus ook dat de afsluiting van
groot gebruikers van laagcalorisch gas niet haalbaar is per 1-10-2022 en het zeer
waarschijnlijk is dat er ruim 3 miljard kuub extra gas geleverd moet worden. Het is meer dan
waarschijnlijk dat dit uit het Groningen Veld moet komen.
Niks geen verantwoording over te laat bouwen van een stikstoffabriek of eigenlijk stopzetten
door minister Kamp destijds. Of het niet vullen van de gasopslagen, omdat we dat aan de
vrije markt hebben overgelaten die alleen maar aan eigen gewin denken.
En steeds weer trappen wij erin. Groningen wingewest blijft gewoon Groningen wingewest.
Niet alleen de landelijke politiek denkt er zo over, ook de meerderheid van de Nederlandse
bevolking denkt er zo over. Een provincie van een kleine 586.000 inwoners. Waar hebben wij
het over? Ja zo denkt men in de Randstad met zijn 8 miljoen inwoners. Jammer dan van die
woningen die beschadigd zijn, jammer voor de inwoners die wel of geen schadevergoeding
krijgen, jammer dat u in een bouwval woont en zo kunnen wij nog wel even doorgaan.
En als klap op de vuurpijl afgelopen maandag de SNN-loterij. In het land ligt men dubbel, hoe
dom kunnen bestuurders zijn om een akkoord te sluiten waarvan ze weten dat het een
loterij wordt. Ja, tientallen mensen in de kou, duizenden die buiten de boot vallen. Wij
stonden erbij en keken ernaar.
Of zoals Herman Sandman, inwoner van onze gemeente, als columnist verwoordde in het
Dagblad van het Noorden afgelopen woensdag:
Mensen in de rij voor gemeentehuizen, met een formulier, wachtend, hopend: dat zijn
oorlogsbeelden. Het failliet van Groningen. Wij staan er alleen voor. Regionale bestuurders
huilen mee, maar daar hebben wij niks aan. Zij moeten voor ons staan, niet naast ons. Zij
zijn deels het probleem. Dat zijn politici, een ander soort mens. Een deel is zelfs
verantwoordelijk voor de tenenkrommende rijen maar dat maakt blijkbaar niets uit en dan
een gratis stemadvies: Ik ga niet stemmen.
Onze bestuurders, B en W, zaten er toch bij toen het bestuursakkoord werd gesloten?
Men is nu woedend op Den Haag, die houdt zich niet aan afspraken, maar wat doen onze
regionale bestuurders? Nou een brief op hoge poten natuurlijk, wat denken zij daar wel niet
in Den Haag. Desnoods gaan wij naar de rechter, roept onze Commissaris van de Koning.
Allemaal bühne, beste mensen.
Onze burgemeester, die deel is van het probleem, probeert zich te verdedigen via de media
en richt nog meer schade aan in de publieke beeldvorming. Wie geschoren wordt moet stil
zitten en niet proberen wat krom is recht te praten. Andere bestuurders zijn inmiddels door
het stof gegaan en dat siert hen.

Terug naar de gaswinning. Iedereen zag het aankomen, iedere wist het, kon het weten en nu
doen we alsof de verhoging van de gaswinning als een donderslag bij heldere hemel komt.
Een vervolgens schrijven wij briefjes, nemen moties aan en sommeren de nieuwe
staatssecretaris om met gezwinde spoed naar Groningen te komen. Niemand hier denkt toch
dat dit daadwerkelijk zoden aan de dijk zet.
En ja, dan willen wij als Raad een statement afgeven waarin wij gezamenlijk zullen optreden
en even laten zien dat dit niet kan, niet acceptabel is. Vervolgens geeft niemand invulling aan
een statement die indruk maakt. Een briefje, een motie….. nee dat gaan wij als GBMG niet
doen, dat is voor de buhne, dan staan wij weer aan de zijlijn en laten onze burgers stikken.
Als de overheid zich niet aan afspraken houdt hoeven wij het ook niet te doen. Dus stoppen
wij met het Regionaal Energie Akkoord (RES). Waarom zouden wij als Groningers zo’n 16%
van de benodigde landelijke energie gaan leveren als men ons steeds weer belazerd.
Waarom nog meer windparken en zonneparken ten behoeve van de rest van Nederland als
men ons toch niet serieus neemt. Wij willen niet langer het wingewest zijn van Nederland
zijn en met kraaltjes en spiegeltjes worden afgescheept.
Wij hebben een motie gemaakt die als deze wordt aangenomen in een initiatief
raadsvoorstel zal worden verwoord om het effectief te krijgen.
Voorstel:
De nadere uitwerking op te schorten, m.u.v. lopende trajecten, van de RES 2.0 (Regionale
Energie Strategie) en andere afspraken op het gebied van warmtetransitie e.d. zolang:

 1. Het daadwerkelijk afgesproken te verstevigen c.q. te herbouwen aantal
  huizen voor het jaar 2022 niet wordt gehaald.
 2. Totdat iedereen in aanmerking komt voor de bijdrage van € 10.000 op grond
  van het bestuursakkoord (subsidieregeling voor het verbeteren en verduurzamen van
  woningen) inclusief postcode 9651.
 3. De gaskraan daadwerkelijke dicht gaat.
 4. De schorsing kan eveneens opgeheven worden als er andere afspraken met
  vergelijkbare compensaties en garanties zijn, dit ter beoordeling van de Raad.
  In de Raad van 3 februari 2022 komt de motie in de vorm van een initiatief voorstel
  aan de orde.
  De motie werd mede door de VVD ingediend. CDA, Groen Links en D’66 stemden
  tegen, de overige fracties voor, waarbij de Christen Unie een voorbehoud heeft
  gemaakt.