Bestuurlijk wingewest Oost-Groningen steekt zijn kop in het zand en laat de bevolking in de steek:

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE.

Ja, wij blijven het wingewest van Nederland als het gaat om een oplossing voor alternatieve energie.

De gemeenteraad van Midden -Groningen stemde in meerderheid in met het voorstel dat de provincie Groningen niet minder dan 16,28% van de benodigde landelijke 35 terawatuur voor haar rekening gaat nemen. Eerst de bodem leeghalen met gas en zout, vervolgens niet de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen (mijnbouwschade) en nu bieden onze eigen lokale politici aan om onze gemeente volt te plempen met windmolens en zonneparken.

Steeds maar weer ‘ah en wee’  roepen over die vermaledijde windmolens en zonneparken, maar ondertussen gewoon meewerken aan nog meer verloedering van ons landschap. Volgens de heer Van der Meyden van het CDA is dat ook logisch, er is hier ruimte genoeg. Waarom dan alleen de  gemeenten Eemsmond en Midden Groningen voor het grootste gedeelte moet opdraaien bleef onbeantwoord. Het Westerkwartier en het westelijke gedeelte van de gemeente Het Hogeland is nergens sprake van grootschalige zonneparken. Hier vinden we de kleinste concentratie van bewoning en dus de meeste ruimte maar je ziet er geen enkele windmolen.

En ja, wat doet de Stad Groningen? Het College van PvdA en GroenLinks, ja die leveren bijna 8% van de provinciale opgave, terwijl Eemsmond en Midden-Groningen 60% voor hun rekening nemen. Ja en die 8% wordt zoveel mogelijk gedumpt langs de grens met Midden Groningen.

Van de coalitiepartijen stemde alleen de VVD tegen het RES voorstel. En de partijen die zeggen sociaal te zijn, de  PvdA en SP?  De PvdA ging met een omhaal van woorden uiteraard akkoord en de SP zonder uitleg ook. Hun wethouder, Verschuren, die nu ook weer geen enkele affiniteit toonde, als Stadjer, met hetgeen er leeft in onze gemeente kwam, met de drogredenen dat we wel moeten instemmen omdat anders het Rijk de vermaledijde Rijkscoördinatieregeling van stal zou halen. Hij dreigde met hel en verdommenis.

Voor mijn fractie is het compleet onduidelijk waarom we van het verleden niets hebben geleerd. Bestuurlijk wingewest Oost-Groningen steekt zijn kop in het zand en laat de bevolking in de steek. Ze zijn zelfs trots op hun ambities, de uitverkoop is begonnen.

Markus Ploeger, fractievoorzitter Gemeente Belangen Midden Groningen.