Aan de slag!

Werk aan de winkel

Tijdens de verkiezingen in maart hebben we een aantal zaken in ons partijprogramma opgenomen. Wat komt er van deze punten terecht?

De fractie van GemeenteBelangen mag nu iets van de gepresenteerde begroting vinden. 

Gezond  financieel beleid

De begroting voor volgend jaar is sluitend, met ruimte voor ambitie en nieuwe investeringen. Echter liggen er wel uitdagingen op de loer. De huidige energieprijzen zijn een last voor velen en we krijgen veel signalen van bedrijven, instellingen, inwoners en sportverenigingen dat zaken lastiger worden om rond te krijgen. Het college  wil 750.000 euro reserveren om de ergste klappen op te vangen voor met name sportclubs, wijk- en buurtcentra en culturele instellingen. Of dit voldoende is moet nog blijken.

Om het financiële plaatje robuust te houden willen we stijging van de lasten voor de inwoners minimaal houden, alleen de ozb gaat 2,7% omhoog, wat lager is dan het inflatiecijfer.

Lastige besluiten

Het tijdelijke azc in Zuidbroek heeft de emoties laten oplopen en dat snapt de fractie van GemeenteBelangen. Opnieuw zien we een onmachtige Rijksoverheid die problemen niet aan de voorkant wil oplossen en de gemeentes weer gebruikt om ze op te knappen. Afspraak is een half jaar noodopvang met een verlengen van maximaal nog eens een half jaar. Daarna is het echt klaar. Mocht na een half jaar blijken dat het onhoudbaar is, dan is eerdere sluiting een reële optie. Het geld wat de gemeente ontvangt voor de noodopvang gaat 1 op 1 naar het dorp Zuidbroek. 

Uitvoering van programmapunten

De handhaving op permanente bewoning op bungalowpark De Leine is stopgezet en het college moet met een goed plan komen om dit hoofdpijndossier definitief af te sluiten.

De raadsfracties, waaronder GemeenteBelangen, hebben afgesproken om de komende jaren 2 miljoen extra te investeren in vier beleidsterreinen, waaronder beschikbaarheid van betaalbare woningen voor diverse doelgroepen. 

Na een aantal jaren van bezuinigen gaan we jaarlijks twee miljoen extra investeren in het onderhoud van het openbaar groen, wegen, fietspaden en bruggen. 

In Muntendam komt de locatie Ruitershorn nu eindelijk serieus in beeld voor een nieuwe school.

Samenleving

Voor ons staat de samenleving voorop, de gemeente is er voor haar inwoners, ondernemers, belanghebbende organisaties en maatschappelijke instellingen en niet andersom. 

We willen onze dank en waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers die dagelijks zich inzetten voor de gemeenschap. Zonder hun kunnen we het niet!