Verkiezingsdag

Vandaag is het dan eindelijk zover, de verkiezingen. We hebben trots met een groot team campagne gevoerd en met veel plezier en voldoening een nieuwe partij uit de grond gestampt.  Wij willen als dé lokale partij van Midden-Groningen deze gemeente op de kaart zetten. We willen laten zien dat deze gemeente ontzettend veel potentieel heeft om te slagen. In elk geval willen we vooraf alle mensen bedanken die zo knoeterhard voor onze partij hebben gewerkt en om de campagne tot een succes te maken. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.

Nu bent U aan het woord, de kiezer. Wij hopen op uw stem om zo van Midden-Groningen een succes te maken. De inwoners van deze gemeente verdienen namelijk niets meer dan dat. Wij bedanken U alvast voor uw stem.


Toelichting op onze stellingname in het Kieskompas

INLEIDING

Een verkiezingsprogramma schrijven doe je vaak op hoofdlijnen. Uitleg en detaillering zie je vaak tijdens de bezoeken op markten, via flyers, of in specifieke thema-avonden bijvoorbeeld over dorps- en buurthuizen. Daar leg je vaak uit hoe wij in een specifiek geval tegen de zaak aankijken.

Zo hebben wij onlangs vragen gesteld naar aanleiding van onze zorgen over ons cultureel erfgoed, monumenten en beeldbepalende gebouwen, die door gaswinning voorgoed dreigen te verdwijnen of staan te verloederen.

Verder hebben we 10 actiepunten opgesteld, gebaseerd op ons verkiezingsprogramma. Binnenkort ziet u deze terug in de vorm van flyers, advertenties en natuurlijk op deze site.

GemeenteBelangen Midden-Groningen doet ook mee aan Kieskompas. De stellingen binnen Kieskompas kunnen beantwoord worden met mee eens, helemaal mee eens of niet mee eens of helemaal niet mee eens. Vervolgens moet je dit onderbouwen met teksten uit het verkiezingsprogramma, dan wel aangeven waar de kiezer de toelichting kan vinden.

De stellingen zijn vaak absoluut en krijgen dan ook oordelen als bijvoorbeeld niet mee eens waarbij de nuance verder ontbreekt.

Onderstaand geven wij toelichting op een aantal stellingen die in onze ogen meer duidelijkheid of een nadere uitwerking behoeven. De stellingen zijn in blauw.

Continue reading


Het ambtelijk apparaat

GemeenteBelangen Midden-Groningen pleit voor het beperken van beleidsnota’s en onderzoeken door derden, ook vanwege de hoge kosten en de noodzaak om eigen kennis binnen de gemeente zelf op te bouwen. Wij onderkennen dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om een extern bureau in te schakelen voor specialistisch onderzoek. Dit moet dan wel beperkt blijven tot het uiterst noodzakelijke. Of met andere woorden: alleen daar, waar het de deskundigheid/kennis van de wethouder of beleidsambtenaar overstijgt.

Continue reading


Openbare orde

Wat ons betreft zijn er grenzen aan het gedogen. Onze bewoners moeten zich veilig en vertrouwd voelen in hun eigen woonomgeving. Onschuldigen mogen niet de dupe worden van het gedrag van anderen. Daarom vinden wij dat de politie zich weer actief dient op te stellen. Dat wil zeggen, dat de gemeente en/of de politie niet wacht tot een burger aan de bel trekt, maar zelf actie onderneemt waar dit nodig is. Prioriteit in het handhavingsbeleid dient gegeven te worden aan zaken waar een ander overlast van ondervindt en aan situaties waar de veiligheid in het geding is. Continue reading


Economie en werkgelegenheid

De economie is zich inmiddels aan het herstellen, maar de gevolgen van de achterliggende periode zijn nog steeds zichtbaar in onze gemeente. Het aantal werkzoekenden is procentueel groot. Hier ligt een schone taak voor de nieuwe gemeente met speciale aandacht voor de hoger opgeleide jongeren, zodat deze groep niet de gemeente zal verlaten en haar heil ergens anders gaat zoeken. Voor de jongeren zonder zogenaamde startkwalificatie moeten we als gemeente, samen met het bedrijfsleven, investeren in laagdrempelige beroepsopleidingen van bouwvakker tot verzorgende. Wij moeten voorkomen dat dit niet een verloren generatie wordt. Continue reading


1. Hans Haze

Hans Haze is een energieke, creatieve geest die lef en gezond boeren verstand in de juiste politieke dosis combineert met zijn werkzaamheden als zelfstandig, erkend financieel adviseur op het gebied van hypotheken en verzekeringen. Maatschappelijk betrokken en sociaal zijn wel twee woorden die tot de basiseigenschappen behoren van Hans.

Hij is vader van 3 zonen, partner van Gwen met 2 dochters en is sportief op hockey- en tennisveld, actief als speler en ook als hockeyscheidsrechter.

Als voorzitter van het plaatselijk Olympisch comité organiseert Hans, samen met de vakdocenten lichamelijke opvoeding, 1 x in de vier jaar de Jeugd Olympiade voor 1600 basisschoolkinderen.

Naast de plaatselijke politiek, als fractievoorzitter van Lokaal Perspectief in Hoogezand-Sappemeer en straks als lijsttrekker van GemeenteBelangen Midden-Groningen, is hij ook bestuursvoorzitter van Groninger Belang. Groninger Belang vertegenwoordigt 15 lokale partijen, verspreid over onze hele provincie en neemt als zodanig met 3 leden zitting in de Provinciale Staten.

Kortom een bezige bij die, met heel veel passie, zich zal inzetten voor de burgers van de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

 


2. Nico Stok

Mijn naam is Nico Stok, van geboorte een “stadjer”, getrouwd met Ewa en ik heb vier volwassen kinderen en vier kleinkinderen. Sinds 1998 woon ik in het prachtige dorp Siddeburen, gelegen in de mooie Woldstreek.

Van huis uit heb ik meegekregen dat je niet alleen op de wereld leeft en dat het belangrijk is om je maatschappelijk verdienstelijk te maken.

Voor mij betekende dat: zie niet lijdzaam toe, maar bemoei je actief met je directe omgeving. Of het nu gaat om het milieu, wijkvernieuwing of het vluchtelingen probleem, neem actie wanneer er actie gevoerd moet worden.

Continue reading


4. Markus Ploeger

SAMEN STA JE STERK!!!!!

In mijn jeugd was het vanzelfsprekend dat je iets voor anderen deed, of voor de gemeenschap waar je onderdeel van was. Medicijnen meenemen voor de bejaarden als je naar de MULO fietste en later als jeugdleider, bestuurslid etc. actief in het in het verenigingsleven. Continue reading


5. Christiane Tholen

Mijn naam is Christiane Tholen. 36 jaar jong, een geboren en getogen Groningse.
Ik woon sinds 12 jaar in Hoogezand, samen met mijn man en twee kinderen.

Mijn man is 9 jaar geleden door een arbeidsongeval arbeidsongeschikt geraakt. Na revalidatie en lang zoeken en leren hoe om te gaan met zijn beperkingen, is hij nu werkzaam als vrijwilliger. In deze periode heb ik geleerd, dat, je ‘maatschappelijk nuttig voelen’ of een ‘maatschappelijke bijdrage leveren’, niet zomaar kreten zijn. Dat het niet (kunnen) werken en een bijdrage kunnen leveren aan je omgeving, op welke manier dan ook, een enorme impact op levens heeft. Ik heb geleerd dat het woord ‘participeren’ snel wordt gebruikt en hoe belangrijk het meedoen in de samenleving is, maar ook hoe moeilijk dat kan zijn. Zelfs wanneer de wil er is. Zelf werk ik in het dagelijkse leven met veel plezier in de detailhandel.  Continue reading


Geke Akkerman

Mijn naam is Geke Akkerman-Ritsema, ik ben geboren in Eenrum, maar woon al sinds jaren in Harkstede.

Ik ben weduwe, heb één dochter, een schoonzoon en een kleindochter.

Vanaf 2000 ben ik lid van Gemeentebelangen Slochteren en vanaf 2014 ben ik ook betrokken bij de oprichting van GemeenteBelangen Midden-Groningen.

Ik zit al in de raad van Slochteren vanaf de Gemeenteraadsverkiezingen van 2002. In mijn eerste vier jaar in de raad heb ik ruimtelijke ordening gedaan, na de Gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ben ik overgegaan naar meer de sociale kant van het raadswerk en tot op heden doe ik dat met heel veel plezier. Omdat ik gedurende 2014 – 2016 ook fractievoorzitter was en in die zelfde periode ook nog commissie financiën heb gedaan ben ik breed georiënteerd op wat er zoal gebeurt op gemeentelijk niveau.

Ik vind van me zelf dat ik geen “roeptoeter” ben, dus niet iets roepen wat ik niet waar kan maken, ik ben bedachtzaam en serieus. Gezien de vele bezuinigingen van het rijk zet ik me met hart en ziel in voor een sociaal Minima beleid, de WMO en de Arbeidsparticipatie. Daarnaast staan het Jongerenbeleid en het Ouderenbeleid bij mij hoog in het vaandel. Ik ben “gewoon, lokaal en kritisch”, in het belang van alle inwoners.

Mijn drive is om mij via het raadswerk maatschappelijk in te zetten voor de belangen van de burgers/inwoners van de gemeente, nu nog in de oude , maar straks in de nieuwe gemeente Midden-Groningen en dan als lid van GemeenteBelangen Midden-Groningen.


7. Jan Velthuis

Even voorstellen:

Ik ben Jan Velthuis, woonachtig te Zuidbroek en werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen. Ik sta voor Gewoon, Kritisch en Lokaal.

Mijn drive is op te komen voor een ieder en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Dat doe ik nu als raadslid van Menterwolde Gewoon. Voorzieningen in uw dorp en wijk in stand houden en daar waar nodig uit te breiden. Ik ben een groot voorstander om proactief beleid te voeren en de burgers hier op voorhand bij te betrekken en regelmatig over te informeren. Meer vanuit de verbinding en minder vanuit de oude politiek: “de gemeente weet wat goed voor u is”. Dus een andere aanpak, door burgers en instellingen de ruimte te geven en actief te betrekken bij plannen. Niet een plan voorschotelen waar geen ruimte meer is voor dialoog, maar veel meer vanuit het participatie model. Als je vanaf het begin samen plannen gaat ontwikkelen is de kans om samen resultaten te behalen veel groter. Continue reading


8. Antoinette Plagge

Mag ik me even voorstellen.

Mijn naam is Antoinette Plagge, 51 jaar, moeder van een dochter en een zoon en sinds mei van dit jaar heb ik een kleindochter. Ik woon sinds 1994 in Hoogezand-Sappemeer.

Als tiener was ik al betrokken bij politieke activiteiten en actief bij vele vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties. Politiek is door mijn hele leven een rode draad geweest. Soms iets minder actief, maar het opkomen/ behulpzaam zijn voor de medemens is iets wat in mijn bloed zit. Continue reading


9. Jan Buurke

“Mijn moeder was vroeger raadslid in de gemeente HS en ik heb politiek met de paplepel binnen gekregen. De laatste jaren actief in GemeenteBelangen Slochteren. Wat mij in toenemende mate verontrust dat steeds meer mensen zich afkeren van de politiek. We moeten, willen we het vertrouwen van de mensen terug winnen, uitgaan wat er leeft onder de mensen en samen met de mensen plannen maken. Niet van boven af maar kom uit die ivoren toren en maak samen met de dorpen en wijken plannen die ook daadwerkelijk een weerslag is wat er leeft onder de bevolking. Neem je bevolking serieus ! Alleen dan kan je het vertrouwen terug verdienen. De kracht, de  deskundigheid en veerkracht onder de bevolking is groot en dat moeten politici faciliteren en ondersteunen zodat we samen tot een beleid komen die het vertrouwen en steun heeft van je bevolking! Daar ga ik voor en GemeenteBelangen Midden Groningen zal zich hier voor inzetten! Continue reading


10. Wanda Heij-Simons

Dag, ik ben Wanda Heij-Simons. Ruim 9 jaar geleden zijn wij, mijn man Gerard, onze twee dochters Emma en Nora en ik, terug naar het noorden verhuisd. Na een aantal jaren in het zuiden te hebben gewoond hebben we er toch voor gekozen om weer terug te gaan naar de rust en de ruimte van Groningen en zijn we terecht gekomen in het mooie Muntendam.

Continue reading