Integriteit of een stok om te slaan?

‘ze het hadden kunnen weten, een aantal wist het gewoon’

De gemeenteraad kreeg afgelopen donderdag 24 juni 2021 een wel heel uniek voorstel, namelijk het
opzeggen van het vertrouwen in wethouder Borg. Uniek, een College die op deze wijze het
vertrouwen opzegt in een collega-wethouder via een raadsvoorstel. Uniek omdat ik als raadslid het
nieuws moest horen van een journalist i.p.v. tijdige informatie via de voorzitter van de Raad. Uniek
omdat, niet de voorzitter van het College (burgemeester Hoogendoorn) het voorstel om het
vertrouwen op te zeggen verdedigde, maar de wethouder van de grootste partij, nl mevrouw Van
Schie van de PvdA dacht altijd dat bewaking van integriteit een (wettelijke) taak was van de
burgemeester. Het ging over het al dan niet melden van een huisje die verhuurd wordt op de Leine door de heer
Borg. Hij zou niet integer hebben gehandeld door dit niet actief te melden bij de collega’s van het
College van B en W.


Ik ga niet in op alles wat werd gezegd om dit te onderstrepen. Het was een flinterdun verhaal en
voor iedereen was wel duidelijk dat Barbertje moest hangen. Het is een publiek geheim dat het
College van B. en W. meer bestaat uit solisten dan als homogeen team opereert, die bokkie voor
elkaar willen staan zeg maar. De ene wat meer solist, Verschuren SP, de anderen wat minder.
Doorgaans alleen geïnteresseerd in hun eigen portefeuilles. En ja, wat doet de man die aan het hoofd
staat van het College, de aanvoerder zeg maar. Die laat de verdediging van het raadsvoorstel over
aan een wethouder. Illustratief zou ik willen zeggen. Voor onderhoud groen is de burgemeester ook
niet verantwoordelijk schrijft hij aan inwoners van Muntendam, dat is aan de politiek. Hij kan hier
echt niets aan doen.

De verdediging van de heer Borg was ook niet sterk moet ik zeggen, maar om nou te zeggen dat hij
niet integer heeft gehandeld gaat mij te ver. Ja, hij had inderdaad melding moeten maken van het
verhuur van een woning en mocht er niet op vertrouwen dat de Collega’s het wisten. Hij heeft gelijk
dat ze het hadden kunnen weten, een aantal wist het gewoon. Maar is dit een reden om het vertrouwen op te zeggen, los van de wijze hoe dit is gegaan? Heeft hij ter kwader trouw gehandeld? Of was het een inschattingsfout? Als we naar onze ministers kijken zien we liegende bewindslieden, waardoor velen aan de bedelstaf zijn beland (toeslagen affaire). Een minister-president die doodleuk zegt: “Ik heb hier geen actieve herinnering aan”, dus liegt en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Zijn er mensen de dupe geworden van het feit dat de heer Borg
verzuimde actief te melden dat hij een woning verhuurde op de Leine. Denk het niet. We kunnen
beter handhaven waar wel veel overlast is, denk aan drugsoverlast.


Wat moeten we dan met wethouders die door bewoners, vaak herhaaldelijk bij bijvoorbeeld
inspraakavonden worden beticht van het “ het onjuist weergeven van hetgeen is besproken of een
eigen interpretatie hieraan geven”. Ja, dan morren wij als Raad wat over openheid en
betrouwbaarheid en gaan over tot de orde van de dag. Ik denk dat we bij dit soort zaken nu munitie
hebben om integer handelen wat vaker aan de orde te stellen.


Omdat wij het idee hadden en nog hebben dat er meer aan de hand is dan de vraag of de heer Borg
integer heeft gehandeld, hebben we middels een motie voorgesteld een onafhankelijk persoon een
onderzoek te laten doen naar het handelen van de heer Borg en de rest van het College. Blijkbaar
zagen de coalitiepartijen de bui al hangen en wilden dit niet ondersteunen. Als het regent hoef ik niet
naar buiten om te kijken of het regent zei de heer Van de Vlist van de SP, als argumentatie. Je zou
dan juist naar buiten moeten gaan om te kijken wie er in de regen staat. De heer Borg alleen of zie ik
daar nog meer staan?

Markus Ploeger.


Bestuurlijk wingewest Oost-Groningen steekt zijn kop in het zand en laat de bevolking in de steek:

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE.

Ja, wij blijven het wingewest van Nederland als het gaat om een oplossing voor alternatieve energie.

De gemeenteraad van Midden -Groningen stemde in meerderheid in met het voorstel dat de provincie Groningen niet minder dan 16,28% van de benodigde landelijke 35 terawatuur voor haar rekening gaat nemen. Eerst de bodem leeghalen met gas en zout, vervolgens niet de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen (mijnbouwschade) en nu bieden onze eigen lokale politici aan om onze gemeente volt te plempen met windmolens en zonneparken.

Steeds maar weer ‘ah en wee’  roepen over die vermaledijde windmolens en zonneparken, maar ondertussen gewoon meewerken aan nog meer verloedering van ons landschap. Volgens de heer Van der Meyden van het CDA is dat ook logisch, er is hier ruimte genoeg. Waarom dan alleen de  gemeenten Eemsmond en Midden Groningen voor het grootste gedeelte moet opdraaien bleef onbeantwoord. Het Westerkwartier en het westelijke gedeelte van de gemeente Het Hogeland is nergens sprake van grootschalige zonneparken. Hier vinden we de kleinste concentratie van bewoning en dus de meeste ruimte maar je ziet er geen enkele windmolen.

En ja, wat doet de Stad Groningen? Het College van PvdA en GroenLinks, ja die leveren bijna 8% van de provinciale opgave, terwijl Eemsmond en Midden-Groningen 60% voor hun rekening nemen. Ja en die 8% wordt zoveel mogelijk gedumpt langs de grens met Midden Groningen.

Van de coalitiepartijen stemde alleen de VVD tegen het RES voorstel. En de partijen die zeggen sociaal te zijn, de  PvdA en SP?  De PvdA ging met een omhaal van woorden uiteraard akkoord en de SP zonder uitleg ook. Hun wethouder, Verschuren, die nu ook weer geen enkele affiniteit toonde, als Stadjer, met hetgeen er leeft in onze gemeente kwam, met de drogredenen dat we wel moeten instemmen omdat anders het Rijk de vermaledijde Rijkscoördinatieregeling van stal zou halen. Hij dreigde met hel en verdommenis.

Voor mijn fractie is het compleet onduidelijk waarom we van het verleden niets hebben geleerd. Bestuurlijk wingewest Oost-Groningen steekt zijn kop in het zand en laat de bevolking in de steek. Ze zijn zelfs trots op hun ambities, de uitverkoop is begonnen.

Markus Ploeger, fractievoorzitter Gemeente Belangen Midden Groningen.


Gemeenteraad slaapt verder…

Wat een uniek debat had moeten worden, ging uit als de bekende nachtkaars.
Op het initiatiefvoorstel (GBMG, VVD en GL) om aan De Leine een
dubbelbestemming te geven, recreatie en wonen, werd door de vier
coalitiepartijen, PvdA, SP, CDA, en CU niet of nauwelijks inhoudelijk
gereageerd. Het conservatieve CDA haalde wat oude koeien uit de sloot door
steeds maar weer te refereren aan besluiten van 2016-2017 en niet in te gaan
op de actualiteit zoals woningtekorten, nieuwe regelgeving etc. De
woordvoerders van PvdA en SP spanden echt de kroon. Ze hadden hoor- en
zichtbaar niet eens de moeite genomen om zich in het voorstel en de
argumenten te verdiepen en waren in drie zinnen klaar. Machtspolitiek,
onmacht  of toch gewoon twee zwakke woordvoerders? De CU zat duidelijk in de
maag met de kwestie. Hun eigen wethouder afvallen kan niet, dus wat clichés
om de boel af te dekken.
Eindelijk kon de Raad een daad stellen maar die kans liet men onbenut. Nu
krijgen we weer juridische procedures en handhaving die veel geld gaan
kosten waarvoor de burger opdraait.  

Onderstaand kunt u onze bijdrage aan het debat van afgelopen donderdag 1
april downloaden.


Gemeentebelangen wil soberder terreininrichting nieuwe gemeentehuis

15 januari 2021

Gemeentebelangen wil soberder terreininrichting nieuwe gemeentehuis

De terreininrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand mag wat Gemeentebelangen Midden-Groningen (GMG) betreft wel ietsjes soberder. Het college heeft hiervoor 903.056 euro nodig. De overige raadsfracties gaan hiermee akkoord. Dat bleek gisteravond tijdens de digitale raadscommissie waarin dit onderwerp werd besproken. “We dragen continue uit dat de gemeente het financieel lastig heeft en geen gekkigheid kan doen. Daarom moet dit plan zo sober mogelijk worden uitgevoerd en moet alle opsmuk komen te vervallen. Er moet vooral voor degelijkheid worden gekozen”, aldus GMG-raadslid Hendrik Loots.

Bos

Wat betreft ‘sobere invulling’ kreeg Loots Fré Bos van het CDA mee. In tijden van bezuinigingen vindt ook Bos het moeilijk uit te leggen aan de bevolking dat de gemeente 1.4 miljoen euro (er is al 536.600 euro uitgegeven) uitgeeft voor werkzaamheden rondom het nieuwe gemeentehuis.

Emotie

Burgemeester Adriaan Hoogendoorn snapt de emotie die er is wat betreft de ‘royale aankleding en dure uitstraling’. Maar dat valt volgens hem best mee.

Parkeerplaatsen

De parkeerplaatsen zijn volgens de burgemeester niet alleen voor de ambtenaren die op het gemeentehuis werken, maar ook voor omwonenden en bezoekers van winkelcentrum De Hooge Meeren. “Er is geen sprake van luxe, maar van een nette uitvoering.”

Binnentuin

De nog aan te leggen binnentuin van het gemeentehuis zal in ieder geval tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, bibliotheek en cultuurcentrum Kielzog (die ook onderdak krijgen in het nieuwe gebouw) toegankelijk zijn voor het publiek. Of dat voor de andere uren geldt, kon Hoogendoorn nog niet zeggen.

Meer weten over dit onderwerp?

Klik HIER en HIER en lees meer over de terreininrichting rondom het nieuwe gemeentehuis in Hoogezand. https://www.menterwolde.info/politiek/gemeenteraad/gemeentebelangen-wil-soberder-terreininrichting-nieuwe-gemeentehuis/


Raadslid Hans Haze neemt afscheid als raadslid

De medeoprichter van Gemeentebelangen Midden Groningen heeft afscheid genomen in de raadsvergadering van 17 december.

De partij zal Hans gaan missen, hij was een zeer goed raadslid. Wij bedanken hem voor de fijne samenwerking en alles wat hij voor de partij heeft gedaan.

Wij wensen hem veel geluk en succes bij alles wat hij gaat doen. Hij blijft Statenlid bij Groningerbelang. Hans gaat niet helemaal weg en zal beschikbaar blijven voor advies en wij zullen hem zeker weerzien en van hem horen!!


GemeenteBelangen brengt haar leden een bloemetje

19-06-2020 De bestuursleden en de fractieleden hebben hun leden verrast met een bloemetje. Door de corona-crisis was het niet mogelijk om bij elkaar te komen. Op deze manier wensen we iedereen een hele fijne zomer toe en wij hopen iedereen in goede gezondheid aan te treffen in september.


Fractievergadering in Noordbroek

09-03-2020 De fractie van GemeenteBelangen Midden-Groningen zal op 16 maart 2020 in Noordbroek een vergadering houden. Dit zal in het MFC zijn vanaf 19:00 uur. Het zal o.a. gaan over de problematiek van Noordbroek. Men is van harte welkom om aan te schuiven.