Hans Haze

Hans Haze

Hans Haze is naast raadslid voor GemeenteBelangen Midden-Groningen (GBMG) ook Statenlid voor Groninger Belang. Een dubbelfunctie die, omdat GBMG lid is van Groninger Belang en dat brengt veel uitdaging met zich mee.

In beide functies heeft hij de portefeuilles: Mijnbouwactiviteiten (Gaswinning, zoutwinning), sport, cultuur, recreatie, detailhandel en economische zaken.

Hij is een energieke, creatieve geest die lef en gezond boeren verstand in de juiste politieke dosis combineert met zijn werkzaamheden als zelfstandig, erkend financieel adviseur. Hij is vader van 3 zoons en sportief als tennisser, hockeyer en heel af en toe staat hij op de golfbaan.

Hans is plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad, lid van de agendacommissie, commissievoorzitter en lid van de werkgroep NPG (Nationaal Programma Groningen).  Voor Groninger Belang is hij lid van het AB van Groningen Seaports.


Hendrik Loots

Mijn naam is Hendrik Loots, 31 jaar en in het dagelijks leven werkzaam als chef in een supermarkt in de regio, waar ik leiding geef aan een enthousiaste groep mensen.

Mijn drive om politiek actief te zijn, is mede om te zorgen dat een gemeente zijn zaken sociaal en eerlijk op orde heeft. Ik wil mij inzetten om de leefbaarheid van dorpen op peil te houden. Dit kan o.a. door in te zetten op sportvoorzieningen, scholen, fatsoenlijke ingerichte wijken en verduurzaming, iets waar de inwoners ook financieel van moeten gaan profiteren. Ik geloof in een gemeente die staat voor sociaal voor diegene die het nodig zijn, maar streng voor diegene die er misbruik van maken. Een gemeente die in mijn ogen daar waar nodig faciliteert, maar ook de ruimte geeft zodat mensen zelf hun ideeën kunnen verwezenlijken. De laatste raadsperiode in Menterwolde heb ik me vooral ingezet om een aantal cruciale sportvoorzieningen te behouden, welke een kloppend hart in de samenleving zijn.

Dat wil ik de komende 4 jaar weer gaan doen, en hoop dan ook op uw steun daarbij.


Markus Ploeger

SAMEN STA JE STERK!!!!!

In mijn jeugd was het vanzelfsprekend dat je iets voor anderen deed, of voor de gemeenschap waar je onderdeel van was. Medicijnen meenemen voor de bejaarden als je naar de MULO fietste en later als jeugdleider, bestuurslid etc. actief in het in het verenigingsleven.

Ruim 40 jaar heb ik “wat ze noemen de gemeenschap gediend” van Dorpsraad tot Dorpshuis en van voetbalvereniging tot acties als Meeden Beweegt.

Versterken van het saamhorigheidsgevoel, noaberhulp mag ook, is daarbij essentieel. Als raadslid, wethouder heb ik mij altijd sterk gemaakt voor de sociale samenhang in dorpen en wijken. Dat is de basis voor het in stand houden van voorzieningen op het gebied van welzijn, cultuur, sport etc., kortom de leefbaarheid.  Met die achtergrond en ervaring wil ik me de komende jaren blijven inzetten in de gemeente Midden-Groningen, als fractievoorzitter en als woordvoerder financiën. Met name het feit dat de gemeente Midden-Groningen haar huishoudboekje nog steeds niet op orde heeft, vraagt om alternatieven, die wij vanuit GemeenteBelangen voortdurend aandragen.  


Jan Velthuis

Ik ben Jan Velthuis, woonachtig te Zuidbroek en werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen. Ik sta voor Gewoon, Kritisch en Lokaal.

Mijn drive is op te komen voor een ieder en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Dat doe ik nu als raadslid van Menterwolde Gewoon. Voorzieningen in uw dorp en wijk in stand houden en daar waar nodig uit te breiden. Ik ben een groot voorstander om proactief beleid te voeren en de burgers hier op voorhand bij te betrekken en regelmatig over te informeren. Meer vanuit de verbinding en minder vanuit de oude politiek: “de gemeente weet wat goed voor u is”. Dus een andere aanpak, door burgers en instellingen de ruimte te geven en actief te betrekken bij plannen. Niet een plan voorschotelen waar geen ruimte meer is voor dialoog, maar veel meer vanuit het participatie model. Als je vanaf het begin samen plannen gaat ontwikkelen is de kans om samen resultaten te behalen veel groter.

Ik ben er voorstander van om met woningbouwcorporaties goede afspraken te maken, niet alleen over duurzaam investeren, maar ook over voldoende betaalbare huurwoningen in onze gemeente. Daarnaast moet er voldoende ruimte worden gegeven voor particulier initiatief in zowel de grote stedelijke kern als in de kleinere dorpen. Dus niet alles dichttimmeren, maar meer het benutten van kansen als speerpunt. Daarbij moet er ruimte komen voor ondernemers, want een goed ondernemersklimaat is van essentieel belang,

Verder wil ik, als ik straks namens GemeenteBelangen Midden-Groningen deel mag uitmaken van de nieuwe Raad van de gemeente Midden-Groningen, mij inzetten voor de zwakkeren in onze samenleving. Zij, die een helpende hand nodig hebben, kunnen altijd een beroep op mij doen.


Geke Akkerman

Mijn naam is Geke Akkerman-Ritsema, ik ben geboren in Eenrum, maar woon al sinds jaren in Harkstede.

Ik ben weduwe, heb één dochter, een schoonzoon en een kleindochter.

Vanaf 2000 ben ik lid van Gemeentebelangen Slochteren en vanaf 2014 ben ik ook betrokken bij de oprichting van GemeenteBelangen Midden-Groningen.

Ik zit al in de raad van Slochteren vanaf de Gemeenteraadsverkiezingen van 2002. In mijn eerste vier jaar in de raad heb ik ruimtelijke ordening gedaan, na de Gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ben ik overgegaan naar meer de sociale kant van het raadswerk en tot op heden doe ik dat met heel veel plezier. Omdat ik gedurende 2014 – 2016 ook fractievoorzitter was en in die zelfde periode ook nog commissie financiën heb gedaan ben ik breed georiënteerd op wat er zoal gebeurt op gemeentelijk niveau.

Ik vind van me zelf dat ik geen “roeptoeter” ben, dus niet iets roepen wat ik niet waar kan maken, ik ben bedachtzaam en serieus. Gezien de vele bezuinigingen van het rijk zet ik me met hart en ziel in voor een sociaal Minima beleid, de WMO en de Arbeidsparticipatie. Daarnaast staan het Jongerenbeleid en het Ouderenbeleid bij mij hoog in het vaandel. Ik ben “gewoon, lokaal en kritisch”, in het belang van alle inwoners.

Mijn drive is om mij via het raadswerk maatschappelijk in te zetten voor de belangen van de burgers/inwoners van de gemeente, nu nog in de oude , maar straks in de nieuwe gemeente Midden-Groningen en dan als lid van GemeenteBelangen Midden-Groningen.