ANBI gegevens GemeenteBelangen Midden-Groningen

ANBI gegevens Gemeentebelangen Midden-Groningen

 

Naam ANBI                        : Gemeentebelangen Midden-Groningen

RSIN nummer                   : 8561.76.862

Postadres                           : Secretariaat Gemeentebelangen Midden-Groningen

Het Voorste Streekje 21

9649 GV Muntendam

 

Bestuurders                     : mevrouw M. Siersema               (voorzitter)

: mevrouw W. Heij-Simons         (secretaris)

: de heer H. Haze                          (penningmeester)

: de heer H. Loots                         (bestuurslid algemeen)

: de heer W. Oorburg                  (bestuurslid algemeen)

: de heer N. Stok                           (bestuurslid algemeen)

Beloningsbeleid               : alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor

Gemeentebelangen  Midden Groningen onbezoldigd.

Doelstelling:

Gemeentebelangen Midden-Groningen is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor de belangen van alle inwoners van de Gemeente Midden-Groningen en  is onafhankelijk van landelijke politieke partijen. Hierdoor weet Gemeentebelangen Midden-Groningen als geen ander wat er in de gemeente en regio speelt.

VISIE: ONZE 10 SPEERPUNTEN ZIJN:

1- De burger regeert, de gemeente faciliteert. U bepaalt zelf de leefbaarheid van uw dorp of wijk. Daar hoort ook een bedrag aan geld bij.

2- Voor elk dorp/wijk een servicepunt voor (gemeentelijke) informatie en een haal- en brengservice. Van paspoort tot buurtzorg.

3- Rust en orde bepalen mede het welzijn, daar hoort toezicht en handhaving bij door gemeentelijke handhavers in samenspraak met de buurtagenten. Gas brengt economische voorspoed in den lande. Schade en ellende blijven in onze regio achter.

4- Groen is leef genot. In een betaalbare woning met voorzieningen voor de dagelijkse boodschappen binnen handbereik. Meer levensbestendige inbreiding en minder uitbreiding voorkomen verloedering.

5- Werk is welvaart. Scholing betekent werk. Economie brengt scholing en werk samen. Van detailhandel tot productiebedrijven, van landbouw tot buurtzorg. Wij gaan voor gerichte scholing en voor bedrijvigheid die voorziet in een ruim werkaanbod.

6- Sociale- en verkeersveiligheid bepalen het welzijn. Van goede fiets- en voetpaden tot adequaat openbaar buurtvervoer. We laten niemand in de steek.

7- Inkomen bepaalt uw welzijn. Betaald werk is helaas niet voor iedereen weggelegd. Uitkering betekent van dag tot dag moeten leven. Deelnemen aan de maatschappij geeft voldoening en waardering met os zonder loon. Dus werk, participatie en gerichte (inkomens-) ondersteuning bepalen mede uw welzijn.

8- Sport en cultuur zijn de basis voor een gezonde levensstijl, de leefbaarheid en het welzijn. Elk dorp en wijk heeft recht op goede en betaalbare sportvoorzieningen en een dorps- of buurthuis om hierin te voorzien.

9- Basisscholen zijn de fundering voor de toekomst van onze kinderen. Goede basisscholen in elke kern of dorp. Voortgezet onderwijs voor iedereen bereikbaar, afgestemd op mogelijkheden en noden.

10- Herindeling = lagere lasten voor burgers en bedrijven? Helaas, de cijfers zijn anders. Voor een gezond huishoudboekje gaan we snijden in de bureaucratie, uitbesteden waar het goed koper kan en de lasten verlagen om de lusten van de burger te verhogen.

 

Gemeentebelangen Midden-Groningen staat voor een daadkrachtige gemeente, waar geïnvesteerd wordt in economie, werkgelegenheid, infrastructuur, leefbaarheid op het platteland, een gezonde woonomgeving en behoud van ons Gronings cultureel erfgoed in alle opzichten.

Visie

Gemeentebelangen Midden-Groningen wil haar missie bereiken door:

  • Onafhankelijk te opereren van landelijke politieke partijen met Haagse dogma’s
  • Actief met de bewoners in gesprek te gaan om te komen tot een directe belangenvertegenwoordiging; met open

oren en ogen naar de Groninger samenleving toe

  • Gesprekspartner te zijn voor instellingen en bedrijven om te komen tot de juiste keuzes als het gaat om

de belangen van de gemeente

  • Actief te komen met voorstellen waarin haar missie verder wordt uitgewerkt en in praktijk gebracht kan worden