Bestuur

Dit is het bestuur van GemeenteBelangen Midden-Groningen. Wij zijn dé lokale politieke partij van Midden-Groningen. Het bestuur bestaat uit vijf personen, namelijk Liesbeth Lenting (voorzitter), Henk de Groot, Henk Mulder (penningmeester), Greetje Broek en Antoinette Plagge (secretaris).

Wilt u contact hebben met het bestuur? Dat kan natuurlijk altijd! Neem dan contact op met één van de onderstaande emailadressen.

Voorzitter (Liesbeth Lenting) – voorzitter@gemeentebelangenmiddengroningen.nl

Secretaris (Antoinette Plagge) – secretaris@gemeentebelangenmiddengroningen.nl

Penningmeester (Henk Mulder) – penningmeester@gemeentebelangenmiddengroningen.nl

ANBI gegevens GemeenteBelangen Midden-Groningen

Naam ANBI : GemeenteBelangen Midden-Groningen

RSIN nummer : 8561.76.862

Postadres : Secretariaat GemeenteBelangen Midden-Groningen

Fresiastraat 44

9611 HX Sappemeer

Bestuur : Liesbeth Lenting (voorzitter)

: Antoinette Plagge (secretaris)

: Henk Mulder (penningmeester)

: Henk de Groot (bestuurslid algemeen)

: vacature (bestuurslid algemeen)

Beloningsbeleid : alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor

GemeenteBelangen Midden-Groningen onbezoldigd.

Financiën: 1-1-2019 t/m 31-12-2019

OPBRENGSTEN

Contributie leden 785,00

Bijdrage fractieleden: 4425,00

Bijdrage BBQ: 195,00

Kosten

Lexact: 256,29

Bankkosten: 161,75

Groninger Belang: 200,00

Verkiezingskosten PS: 67,97

Bloemen: 88,45

Marktkraam: 114,20

Koningsmarkt: 40,47

Hotel Faber: 99,30

Trammuseum: 205,75

Slager Post: 255,00

Pennen (campagnemateriaal): 423,50

Pinkcube (campagnemateriaal): 409,28

Bierviltjes (campagnemateriaal): 176.74

Reclame (campagne): 325,67

G. Broek Strafport: 2,61

A.H.W. Plagge Postzegels: 17,40

H. de Groot Bioscoopbonnen: 30,00

H.H. Loots drinken BBQ: 82,96

Azeri Siddeburen: 197,00

———— ———-

Opbrengsten: 7234,21

Kosten: -3154,34

Totaal: 4079,87

======= ======