Bestuur

Dit is het bestuur van GemeenteBelangen Midden-Groningen. Wij zijn dé lokale politieke partij van Midden-Groningen. Het bestuur bestaat uit vijf personen, namelijk Liesbeth Lenting (voorzitter), Henk de Groot, Henk Mulder (penningmeester), Greetje Broek en Antoinette Plagge (secretaris).

Wilt u contact hebben met het bestuur? Dat kan natuurlijk altijd! Neem dan contact op met één van de onderstaande emailadressen.

Voorzitter (Liesbeth Lenting) – voorzitter@gemeentebelangenmiddengroningen.nl

Secretaris (Antoinette Plagge) – secretaris@gemeentebelangenmiddengroningen.nl

Penningmeester (Henk Mulder) – penningmeester@gemeentebelangenmiddengroningen.nl

ANBI gegevens GemeenteBelangen Midden-Groningen

Naam ANBI : GemeenteBelangen Midden-Groningen

RSIN nummer : 8561.76.862

Postadres : Secretariaat GemeenteBelangen Midden-Groningen

Fresiastraat 44

9611 HX Sappemeer

Bestuur : Liesbeth Lenting (voorzitter)

: Antoinette Plagge (secretaris)

: Henk Mulder (penningmeester)

: Henk de Groot (bestuurslid algemeen)

: vacature (bestuurslid algemeen)

Beloningsbeleid : alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden voor

GemeenteBelangen Midden-Groningen onbezoldigd.

Financiën: 1-1 t/m 31-12-2018

KOSTEN OPBRENGSTEN

Alg. Ledenvergadering 362,45 Contributie leden 685,00

Kosten website 93,47 Restitutie waarborg 225,00

Werving donateurs 359,80

Bankkosten 131,26

Bijdrage Groninger Belang 100,00

Overige adm. kosten 151,30

Kosten notaris 200,00

———— ———-

1.398,28 910,00

======= ======