Aan de slag!

Werk aan de winkel

Tijdens de verkiezingen in maart hebben we een aantal zaken in ons partijprogramma opgenomen. Wat komt er van deze punten terecht?

De fractie van GemeenteBelangen mag nu iets van de gepresenteerde begroting vinden. 

Gezond  financieel beleid

De begroting voor volgend jaar is sluitend, met ruimte voor ambitie en nieuwe investeringen. Echter liggen er wel uitdagingen op de loer. De huidige energieprijzen zijn een last voor velen en we krijgen veel signalen van bedrijven, instellingen, inwoners en sportverenigingen dat zaken lastiger worden om rond te krijgen. Het college  wil 750.000 euro reserveren om de ergste klappen op te vangen voor met name sportclubs, wijk- en buurtcentra en culturele instellingen. Of dit voldoende is moet nog blijken.

Om het financiële plaatje robuust te houden willen we stijging van de lasten voor de inwoners minimaal houden, alleen de ozb gaat 2,7% omhoog, wat lager is dan het inflatiecijfer.

Lastige besluiten

Het tijdelijke azc in Zuidbroek heeft de emoties laten oplopen en dat snapt de fractie van GemeenteBelangen. Opnieuw zien we een onmachtige Rijksoverheid die problemen niet aan de voorkant wil oplossen en de gemeentes weer gebruikt om ze op te knappen. Afspraak is een half jaar noodopvang met een verlengen van maximaal nog eens een half jaar. Daarna is het echt klaar. Mocht na een half jaar blijken dat het onhoudbaar is, dan is eerdere sluiting een reële optie. Het geld wat de gemeente ontvangt voor de noodopvang gaat 1 op 1 naar het dorp Zuidbroek. 

Uitvoering van programmapunten

De handhaving op permanente bewoning op bungalowpark De Leine is stopgezet en het college moet met een goed plan komen om dit hoofdpijndossier definitief af te sluiten.

De raadsfracties, waaronder GemeenteBelangen, hebben afgesproken om de komende jaren 2 miljoen extra te investeren in vier beleidsterreinen, waaronder beschikbaarheid van betaalbare woningen voor diverse doelgroepen. 

Na een aantal jaren van bezuinigen gaan we jaarlijks twee miljoen extra investeren in het onderhoud van het openbaar groen, wegen, fietspaden en bruggen. 

In Muntendam komt de locatie Ruitershorn nu eindelijk serieus in beeld voor een nieuwe school.

Samenleving

Voor ons staat de samenleving voorop, de gemeente is er voor haar inwoners, ondernemers, belanghebbende organisaties en maatschappelijke instellingen en niet andersom. 

We willen onze dank en waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers die dagelijks zich inzetten voor de gemeenschap. Zonder hun kunnen we het niet!


Motie naar Den Haag tegen extra gaswinning – Ingediend door GemeenteBelangen

HOOGEZAND – De gemeenteraad van Midden-Groningen heeft donderdagavond in een spoedvergadering een motie aangenomen tegen de plannen van het kabinet om de winning uit het Groninger gasveld in het huidige gasjaar te verdubbelen. De motie werd ingediend door Gemeentebelangen, onder het motto ‘de overheid komt haar afspraken niet na’.

In het spoeddebat kwam die voorgenomen verhoging van de gaswinning aan de orde. De motie gaat in op de door de minister van EZK gezonden brief aan de Kamer, dat er 7,6 miljard kuub gas moet worden gewonnen uit het Groningenveld, twee keer zoveel als was afgesproken. De inleiding van de motie omschrijft dat ‘de democratische rechtsorde die het fundament is van onze samenleving barsten heeft opgelopen doordat de Rijksoverheid afspraken maakt en deze vervolgens niet nakomt. De Rijksoverheid heeft uitgesproken het vertrouwen te willen herstellen en een betrouwbare partner te willen zijn, maar het weer niet nakomen van afspraken en beloften heeft het tegenovergestelde effect’.

De motie zelf stelt dat er niet lichtzinnig met de veiligheid van Groningers mag worden omgegaan. Dat de gemeente Midden-Groningen in het kader van de energietransitie afspraken heeft gemaakt om een meer dan proportionele bijdrage te leveren aan de energiebehoefte in Nederland en dat afspraken niet eenzijdig kunnen zijn en hiervoor een krachtig signaal nodig is. De motie stelt nadrukkelijk de nadere uitwerking op te schorten en andere afspraken op het gebied van warmtetransitie, zolang het daadwerkelijk afgesproken te verstevigen dan wel te herbouwen aantal huizen voor het jaar 2022 niet wordt gehaald en totdat iedereen in aanmerking komt voor de bijdrage van 10.000 euro op grond van het bestuursakkoord, en de gaskraan daadwerkelijk dicht gaat.

De motie werd gesteund door VVD, Lijst Henk Bos, SP, CU, PvdA en LMG. Tegen stemden CDA, D66 en GL. De motie werd aangenomen met 23 stemmen voor en 6 tegen

(Bron: Motie naar Den Haag tegen extra gaswinning | regiokrant)

<p>De gaslocatie aan de Oosterzandenweg tussen Tjuchem en Siddeburen.</p>


Bijdrage fractie GBMG in extra debat gasdossier d.d. 13 januari 2022.

“NIET LULLEN MAAR POETSEN”, STOP MET MOOIE PRAATJES, AAN DE SLAG.
Wat iedereen al dacht gaat nu gebeuren en zal in de toekomst ook weer gewoon gebeuren.
Gaswinning uit het Slochterveld zal nog jaren blijven, ondanks de belofte dat de gaswinning
wordt stopgezet. Nu onder de noemer dat er afspraken zijn met Duitsland, waar we niet
onderuit kunnen, en de stikstoffabriek in Zuidbroek die nog niet klaar is. Straks hebben we
zeer koude winters of leveren de Russen of Noren niet de hoeveelheid gas die wij verwacht
hadden en hoppa de gaskraan gaat weer open. En nu blijkt dus ook dat de afsluiting van
groot gebruikers van laagcalorisch gas niet haalbaar is per 1-10-2022 en het zeer
waarschijnlijk is dat er ruim 3 miljard kuub extra gas geleverd moet worden. Het is meer dan
waarschijnlijk dat dit uit het Groningen Veld moet komen.
Niks geen verantwoording over te laat bouwen van een stikstoffabriek of eigenlijk stopzetten
door minister Kamp destijds. Of het niet vullen van de gasopslagen, omdat we dat aan de
vrije markt hebben overgelaten die alleen maar aan eigen gewin denken.
En steeds weer trappen wij erin. Groningen wingewest blijft gewoon Groningen wingewest.
Niet alleen de landelijke politiek denkt er zo over, ook de meerderheid van de Nederlandse
bevolking denkt er zo over. Een provincie van een kleine 586.000 inwoners. Waar hebben wij
het over? Ja zo denkt men in de Randstad met zijn 8 miljoen inwoners. Jammer dan van die
woningen die beschadigd zijn, jammer voor de inwoners die wel of geen schadevergoeding
krijgen, jammer dat u in een bouwval woont en zo kunnen wij nog wel even doorgaan.
En als klap op de vuurpijl afgelopen maandag de SNN-loterij. In het land ligt men dubbel, hoe
dom kunnen bestuurders zijn om een akkoord te sluiten waarvan ze weten dat het een
loterij wordt. Ja, tientallen mensen in de kou, duizenden die buiten de boot vallen. Wij
stonden erbij en keken ernaar.
Of zoals Herman Sandman, inwoner van onze gemeente, als columnist verwoordde in het
Dagblad van het Noorden afgelopen woensdag:
Mensen in de rij voor gemeentehuizen, met een formulier, wachtend, hopend: dat zijn
oorlogsbeelden. Het failliet van Groningen. Wij staan er alleen voor. Regionale bestuurders
huilen mee, maar daar hebben wij niks aan. Zij moeten voor ons staan, niet naast ons. Zij
zijn deels het probleem. Dat zijn politici, een ander soort mens. Een deel is zelfs
verantwoordelijk voor de tenenkrommende rijen maar dat maakt blijkbaar niets uit en dan
een gratis stemadvies: Ik ga niet stemmen.
Onze bestuurders, B en W, zaten er toch bij toen het bestuursakkoord werd gesloten?
Men is nu woedend op Den Haag, die houdt zich niet aan afspraken, maar wat doen onze
regionale bestuurders? Nou een brief op hoge poten natuurlijk, wat denken zij daar wel niet
in Den Haag. Desnoods gaan wij naar de rechter, roept onze Commissaris van de Koning.
Allemaal bühne, beste mensen.
Onze burgemeester, die deel is van het probleem, probeert zich te verdedigen via de media
en richt nog meer schade aan in de publieke beeldvorming. Wie geschoren wordt moet stil
zitten en niet proberen wat krom is recht te praten. Andere bestuurders zijn inmiddels door
het stof gegaan en dat siert hen.

Terug naar de gaswinning. Iedereen zag het aankomen, iedere wist het, kon het weten en nu
doen we alsof de verhoging van de gaswinning als een donderslag bij heldere hemel komt.
Een vervolgens schrijven wij briefjes, nemen moties aan en sommeren de nieuwe
staatssecretaris om met gezwinde spoed naar Groningen te komen. Niemand hier denkt toch
dat dit daadwerkelijk zoden aan de dijk zet.
En ja, dan willen wij als Raad een statement afgeven waarin wij gezamenlijk zullen optreden
en even laten zien dat dit niet kan, niet acceptabel is. Vervolgens geeft niemand invulling aan
een statement die indruk maakt. Een briefje, een motie….. nee dat gaan wij als GBMG niet
doen, dat is voor de buhne, dan staan wij weer aan de zijlijn en laten onze burgers stikken.
Als de overheid zich niet aan afspraken houdt hoeven wij het ook niet te doen. Dus stoppen
wij met het Regionaal Energie Akkoord (RES). Waarom zouden wij als Groningers zo’n 16%
van de benodigde landelijke energie gaan leveren als men ons steeds weer belazerd.
Waarom nog meer windparken en zonneparken ten behoeve van de rest van Nederland als
men ons toch niet serieus neemt. Wij willen niet langer het wingewest zijn van Nederland
zijn en met kraaltjes en spiegeltjes worden afgescheept.
Wij hebben een motie gemaakt die als deze wordt aangenomen in een initiatief
raadsvoorstel zal worden verwoord om het effectief te krijgen.
Voorstel:
De nadere uitwerking op te schorten, m.u.v. lopende trajecten, van de RES 2.0 (Regionale
Energie Strategie) en andere afspraken op het gebied van warmtetransitie e.d. zolang:

 1. Het daadwerkelijk afgesproken te verstevigen c.q. te herbouwen aantal
  huizen voor het jaar 2022 niet wordt gehaald.
 2. Totdat iedereen in aanmerking komt voor de bijdrage van € 10.000 op grond
  van het bestuursakkoord (subsidieregeling voor het verbeteren en verduurzamen van
  woningen) inclusief postcode 9651.
 3. De gaskraan daadwerkelijke dicht gaat.
 4. De schorsing kan eveneens opgeheven worden als er andere afspraken met
  vergelijkbare compensaties en garanties zijn, dit ter beoordeling van de Raad.
  In de Raad van 3 februari 2022 komt de motie in de vorm van een initiatief voorstel
  aan de orde.
  De motie werd mede door de VVD ingediend. CDA, Groen Links en D’66 stemden
  tegen, de overige fracties voor, waarbij de Christen Unie een voorbehoud heeft
  gemaakt.


Een schaamteloze vertoning! SNN regeling

De 10e van de 1e van de 2022e, een dag die gauw de geschiedenisboeken in zal gaan als één waarop er een kabinet beëdigd werd, er één iemand miljonair werd bij de staatsloterij en de grootste postcodeloterij van onze overheid plaatsvond. Wie voldeed aan het hebben van de juiste postcode maakte kans, maar let op; u moest er wel op tijd bij zijn. En als u dát was (omdat u bij toeval geen andere verplichting had), dan moest u nog hopen dat de technologie u niet uit de rij verwijderde. Mocht dat onverhoopt tóch gebeuren dan mocht u, indien u dat wenste wél weer achter in de rij aansluiten..

Het klinkt als een bijzonder slecht verhaal en dat is dit dan ook. De werkelijk schandalige werking van het toekennen van een subsidie voor álle inwoners die gedupeerd zijn door de gasboringen wordt overschaduwd door een factor van technische kennis, het toevallig niet hebben van enige andere verplichting en een ongezonde dosis geluk. Daarnaast ook wederom een technisch snufje van onze (semi)overheid dat faalt wanneer het nodig is, maar dat terzijde. Als lokale partij vinden wij het onbegrijpelijk dat er op deze gênante wijze wordt omgegaan met mensen; het leed van Groningers dient als schouwspel voor de rest van het land. De mensen die betrokken zijn bij deze besluitvorming geven aan dat ze het héél vervelend vinden, maar.. (en daar komt ie’) dat ‘we’ dit wel met elkaar hebben afgesproken en hiervoor hebben getekend. Wie zijn we? Onze bestuurders. Zij dienen toch onze belangen te behartigen en zich niet laten uitspelen door Den Haag.  Nee, degene die hier juist de dupe van zijn  de mensen die het zich niet kunnen permitteren om voor een subsidieaanvraag een dag vrij te nemen, of bijvoorbeeld de mensen die niet goed te been zijn om dit aan te vragen bij een gemeentehuis. , Juist die doelgroep die misschien nog wel meer baat heeft bij deze subsidie dan wie dan ook, die hebben hier werkelijk he-le-maal niks aan.

Briefjes schrijven, met de rechter dreigen, moties aannemen is voor de bühne, daar hebben mensen niks aan. Wij moeten bijvoorbeeld ons niet langer laten opzadelen met de verplichting dat wij als deel van Groningen 16% van de landelijke energiebehoefte moeten opbrengen. Daar stoppen wij mee. Laat Den Haag morgen zorgen dat elke provincie zijn eigen energie opwekt.

Wij spreken ons dan ook duidelijk uit. Maak deze subsidie beschikbaar voor iedereen die hier recht op heeft. Het uitsluiten van andere rechthebbenden op basis van de huidige criteria is onbegrijpelijk en oneerlijk!


Nieuwbouw BWRI

Tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar stond o.a. de nieuwbouw of
renovatie van het pand voor de BWRI op de agenda. De raad is in oktober op
werkbezoek geweest en dat het huidige pand niet meer aan de huidige eisen
voldoet is duidelijk. Dit onderstrepen wij ook als partij. De doelgroep die
gebruik maakt van BWRI is een groep die de beschutte werkplek hard nodig
heeft en daar dient de gemeente voor te staan. Waar wij als partij wel heel
grote moeite mee hebben, is de manier waarop het College nieuwbouw op de
huidige locatie wil doordrukken. Een project wat al langer op de rol staat, maar
waar nu pas een voorstel voor kwam. Een voorstel waar in commissieverband
zo ontzettend veel vragen over waren en die zo slecht door de
portefeuillehouder werden beantwoord, dat voorafgaand aan de
raadsvergadering van november het onderwerp zelfs van de agenda werd
gehaald.


Waar hebben wij moeite mee als GemeenteBelangen Midden-Groningen?


Momenteel zit BWRI in 3 panden, verspreid in de gemeente. Dit brengen we nu
terug naar 1 pand en dat is geen probleem, wel de locatie. De huidige
locatie kost de gemeente (en dus u als belastingbetaler) ruim 70.000 euro per jaar
méér ten opzichte van andere locaties. Deze andere locaties bevinden zich bij
het winkelpark in Hoogezand, waar de gemeente stukken grond heeft welke
geschikt zijn. Het college komt dan met het verweer dat het daar niet wenselijk
is, omdat men dan een bestemmingsplanwijziging moet doen, dat men niet
weet wat de mening van de Provincie zal zijn (we gaan toch over ons eigen
grond?) en dat de verkeersafvoer zou niet mogelijk zijn. In onze ogen argumenten
die gezocht zijn om deze locaties niet verder uit te werken. Als men dit wel had
gedaan, dan had er een totaal ander voorstel op tafel gelegen.
De huidige locatie aan de Molenraai, wil het College niet kwijt, omdat men
bang is dat het pand leeg komt te staan en er verpaupering ontstaat. En daar
hebben we direct de kern van het probleem van het huidige college. Geen
daadkracht, geen lef, geen visie en het staat als Calimero langs de zijlijn als het
gaat om economische ontwikkeling. Waar een wil is, is een weg. De overige 2
panden kunnen overigens wel zonder blikken of blozen verkocht worden…

Onderstaand gooit het College en de coalitiepartijen nu dus weg:


1: Een impuls op het winkelpark, wat al jaren stilstaat.

2: De mogelijkheid om aan de Molenraai aansluitende industrie te ontwikkelen
binnen de contouren.

3: De gemeente kost het 70.000 euro minder per jaar.

Ook hebben we gevraagd naar het aantal medewerkers dat nu over de drie
locaties werkt. Hoeveel hiervan kunnen er naar het nieuwe gemeentehuis.
Deze vraag hebben we vaak moeten stellen en elke keer kwamen er
bestuurlijke antwoorden, zonder cijfermatige feitelijke onderbouwing. Want
een administratieve medewerker is niet op locatie nodig, dat kan prima op het
gemeentehuis. Uiteindelijk kregen we na heel lang aandringen 1 dag voor de
vergadering het antwoord dat er geen ruimte was op het gemeentehuis en dat
er eigenlijk ruimte te kort is. GemeenteBelangen pleit al langer voor het
uitdunnen van het ambtelijk apparaat. Dat wordt hiermee nogmaals duidelijk.
Al met al kunnen we spreken van een gênante zaak. Coalitiepartijen die in de
commissie heel hard blaffen, maar blijkbaar na wat sensibilisering, zoals ze bij
landelijke partijen wel vaker doen, weer netjes in hun hok gaan en tekenen bij
het kruisje. In het kielzog van de dit voorstel werd door diezelfde landelijke
partijen ook nog een amendement ingediend dat de nieuwbouw minimaal
energieneutraal moet zijn en als dit niet kan binnen het investeringskrediet,
ruim 15 miljoen (!!!), het college dan naar de Raad komt om extra geld te
vragen. Kortom, u mag nog meer gaan betalen.


Er valt iets te kiezen 16 maart, kies daarom GemeenteBelangen Midden-
Groningen


KANDIDATENLIJST GBMG = VASTGESTELD

GemeenteBelangen Midden-Groningen heeft zaterdag 11 december tijdens de Algemene Ledenvergadering, de lijst vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. De leden hebben gekozen voor een mix van ervaring, verjonging en inbreng uit zoveel mogelijk dorpen en wijken.

Lijsttrekker voor GemeenteBelangen Midden-Groningen wordt Markus Ploeger uit Meeden, die de huidige fractie leidt en ruime ervaring en kennis heeft binnen de politiek. Tevens is hij financieel goed onderlegd en weet hij de gemeentelijke begroting goed te doorgronden. Markus Ploeger: “GemeenteBelangen staat midden in de samenleving, weet wat er leeft in de dorpen en wijken. De afgelopen vier jaar hebben wij een constructieve oppositie gevoerd, met alternatieven die betaalbaar zijn. Niet meer uitgeven dan er binnenkomt, u betaalt al teveel. Het kan anders, het moet beter.”

De leden hebben op plek twee Patricia Nieland-Kampen uit Hoogezand geplaatst. Een nieuwkomer binnen GemeenteBelangen Midden-Groningen, maar zeker geen onbekende in de lokale politiek. Op dit moment heeft ze 1 zetel in de Raad en ze zal zich aansluiten bij de fractie van GemeenteBelangen. Patricia Nieland-Kampen: “Graag ga ik mijn derde termijn als raadslid in, er is nog erg veel te doen in Midden-Groningen. Het is tijd voor een lokale partij, tijd voor GemeenteBelangen Midden-Groningen. Als uw gemeente u ook lief is, er valt iets te kiezen!”

Op de derde plek komt Hendrik Loots uit Muntendam. Hendrik heeft inmiddels 2 termijnen als raadslid ervaring en heeft aangegeven zich graag nog een termijn verkiesbaar te stellen.

Op de vierde plek komt Jan Buurke uit Kolham. Jan heeft ruime ervaring in de gemeentepolitiek en ook veel kennis van het ruimtelijke domein en kan dit door zijn arbeidsachtergrond goed inpassen in de fractie.

Plaats vijf wordt bezet door Geke Akkerman-Ritsema uit Harkstede. Geke zit in de huidige fractie en heeft daar o.a. het sociale domein in haar portefeuille en ook zij heeft aangegeven nog een termijn door te willen.

De top 6 wordt gecompleteerd door Jan Velthuis uit Zuidbroek. Ook Jan heeft ruime ervaring in de raad en het bestuurlijke aspect van de lokale politiek en houdt zich in de huidige fractie bezig met oa verkeer en vervoer.

De overige kandidaten zijn:

7:            Christian Velthuis            Zuidbroek

8:            Jan Hulzebos                     Hoogezand

9:            Liesbeth Lenting              Siddeburen

10:          Herman Loots                   Muntendam

11:          Ingo Wijchers                    Hoogezand

12:          Jelte Ruiter                         Noordbroek

13:          Martin Wolthuis               Muntendam

14:          Henk de Groot                  Hoogezand

15:          Christiane Tholen            Hoogezand

16:         Maarten Keuning            Zuidbroek

17:          Harrie Massink                 Schildwolde

18:          Michael Kragt                    Hoogezand

19:          Sinus Meijering                Sappemeer

20:         Leo Roffel                           Zuidbroek

21:          Ger Velthuis                      Zuidbroek

22:          Anneke van Delden        Kolham

23:          Henk Haze:                         Hoogezand

24:          Greetje Broek                   Sappemeer


Van Athene naar Midden-Groningen

Vraag uw buurman of een goede vriendin eens; wat verstaat u onder politiek? U zult naar alle waarschijnlijkheid een variatie aan antwoorden krijgen. Voor de één is enkel de term al genoeg om een beeld te vormen waar een ander iemand ruiterlijk zal uitleggen waarom hij of zij zich er wel of niet in heeft verdiept, danwel het idee heeft om er “ooit eens iets mee te willen doen”. Grappig feitje;

Het woord politiek is afgeleid van het Oudgriekse πολιτεία (politeia). Politeia betekende onder meer de burgerlijke samenleving; het leven als burger in de samenleving; staat; staatsvorm; en stads- of staatsbestuur. Feitelijk het besturen van iedere vorm van een samenleving, waartoe u ook gerust uw eigen huiselijke kring mag rekenen. Binnen uw eigen gecreerde ‘staat’, gekoppeld aan uw postcode met bijbehorend huisnummer heeft u ongetwijfeld ook te maken met interne politiek.

U wilt bijvoorbeeld wandelen maar uw partner fietst liever. De uitkomst wordt waarschijnlijk een compromis; u wandelt gezamenlijk met de fiets aan de hand heen, om terug te kunnen fietsen. Uw geheel eigen mini-koninkrijk is tevreden door een democratisch besluit, en ze leefden nog lang en gelukkig… De term democratie is een samenvoeging van dèmos (δῆμος), volk, en kratein (κρατειν), heersen. Het betreft een regeringsvorm waarbij het volk macht heeft door middel van inspraak in de politiek, onder meer door te mogen stemmen en is bedacht door meneer Clisthenes in Athene ergens in de 6e eeuw.

Lokaal, maar iets minder lokaal dan slechts uw eigen huishouden is het ook mogelijk om een verschil te maken. Sterker nog; zonder u, als inbrenger van de lokale opinie, bestaat er feitelijk geen lokale politiek. Hoe hard veel partijen ook roepen het ‘enkel voor de burger’ te doen, net zo vaak zie je voorbeelden van een meer regionale of landelijke beleidsvoering waarbij zeker de lokaal belangrijke zaken worden ondergesneeuwd. En dat kan de perfecte motivatie zijn voor een lidmaatschap als gemeentelijke bewoner van een gemeentelijke partij die (be)staat uit en voor lokale welvaart.

Eén en ander samengevat in heldere taal; wanneer u lid bent/wordt van GemeenteBelangen Midden-Groningen kunt u uw imput geven bij de wekelijkse fractievergadering, u wordt geactiveerd om pro-actief deel te nemen aan ledenvergadering. U kunt uw mening over lokale zaken delen met als resultaat dat als het gaat om besluiten die gevormd worden in de toekomst niet ‘hun’ besluiten zijn, maar die van ‘ons’.. allemaal.


SLUITENDE BEGROTING DOOR EXTRA BIJDRAGEN RIJK

Ja, de gemeente Midden-Groningen heeft een sluitende begroting. Niet door de tering naar de nering te zetten maar door extra bijdragen van het Rijk. In een paginagrote advertentie in het Streekblad hebben wij in hoofdlijnen onze visie al gegeven over de begroting 2022.

Een belangrijk onderdeel hiervan is wat wij u als inwoners in rekening brengen in 2022. En wat blijkt!!!? De afgelopen jaren heeft een deel van onze bevolking fors extra, onevenredig,  moeten betalen via de Onroerend Zaakbelasting (OZB) om de tekorten te dekken. Ruim 62% van de inwoners van onze gemeente heeft een eigen woning. In dat deel van de OZB , het eigenaarsgedeelte, is de afgelopen 4 jaren met ruim 40% gestegen. De komende jaar met zelfs 13%.  De OZB voor eigenaren en gebruikers van niet woningen (bedrijven)  wordt zelfs verlaagd met resp. 6,8% en 6,1% in 2022. Dus bedrijven krijgen een korting van ruim 6% en de eigenaar van een woning moet ruim 13% meer betalen. 

Wij hebben aangekondigd dat wij bij de definitieve vaststelling van de OZB tarieven in december 2021 met een amendement zullen komen om de lasten eerlijk te verdelen over huiseigenaren en eigenaren van niet woningen.

Onze bijdrage aan de Algemene Beschouwingen leest u hier


Dwangsommen voor omwonenden Windpark N33

De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met een amendement van GemeenteBelangen, Groen Links en VVD om de dwangsommen die opgelegd zijn, omdat de dagverlichting in strijd is met de regels, ten goede te laten komen van Meeden, Muntendam en Zuidbroek.  Het gaat om een totaal bedrag van een half miljoen euro.  


Wethouder De Jong ontraadde het amendement namens het College. Zoals wel vaker beleid; het College geeft met woorden haar maximale steun aan de getroffen dorpen maar als het op daden aankomt niet.
Als het College het gebied uitbreidt met Noordbroek, dat ook in het overlast gebied ligt, hebben wij daar geen problemen mee.

Onderstaand het betreffende amendement.


Vraag aan de gemeente? (Re)actie!

Onderstaand verhaal is in de raadsvergadering van 30 september behandeld. Het bleek zo te zijn dat, ondanks
toezeggingen van de gemeente, de bewoners niet zijn geïnformeerd. Vandaar dat een tweetal bewoners
een brief hebben gestuurd aan de raad. Het komt helaas vaker voor dat wanneer iemand een vraag stelt er ondanks toezeggingen geen respons komt. Een slechte zaak welke het vertrouwen in de (lokale) overheid niet
bevorderd. De bewoners hebben mij en daarmee onze partij via de mail bedankt voor het aankaarten van deze kwestie. Dit is een vanzelfsprekendheid; we doen het ten slotte voor de burger!


In een brief van twee bewoners aan de gemeenteraad ( ingekomen stukken nr. 09 brief burger woonpark
Gorecht-West ) inzake woonpark Gorecht wordt gewezen op het ontbreken van communicatie. Op 7
oktober wordt in de raadscommissie de verbeteragenda ‘Quick Scan lokale democratie’ besproken.
Deze brief en de vragen die worden gesteld getuigen beide van de noodzaak om beter om te gaan met de
communicatie met onze bewoners.

Graag willen wij als fractie Gemeente Belangen dat zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen
om antwoorden te geven op de vragen die worden gesteld.


Met vriendelijke groeten,

Jan Buurke
Raadslid Gemeente Belangen Midden-Groningen

Gemeente على تويتر: "De burger centraal, maar nu ook écht https://t.co/0iGvEKDeJD BestuurlijkNieuws.nl… "


Scheuren in de huizen mogen niet leiden tot scheuren in de gemeenschap.

In de gemeenteraad van 30 september 2021 werd het agendapunt Lokaal Plan van Aanpak Versterking behandeld. Alle fracties hadden in commissieverband hun zorgen uitgesproken over de wijze waarop tot nu toe invulling is gegeven aan de versterkingsoperatie. Doorgaans overigens zonder met concrete voorstellen te komen hoe het anders kan en moet.

Wij moeten dus weer een plan vaststellen over hoeveel panden geïnspecteerd moesten worden, beoordeeld en hersteld, terwijl we weten dat dit niet realistisch is.  Van uitvoering komt nagenoeg niets terecht.

Oftewel, wij houden van een lappendeken van verschillende bestuurlijke afspraken en regelingen in stand. Pijnlijke situaties , waarin de ene een nieuw huis krijgt en de ander niet, zei Susan Top van het Groninger Gasberaad in een interview met de Volkskrant gisteren.

Ze zei nog meer, een aantal uitspraken van haar:

 • Er komt een nieuwe lichting bestuurders en ambtenaren. De gedupeerden zijn nog steeds dezelfde.
 • Opeens woonden mensen op basis van een model in een veilige woning en begonnen ze weer van voren of aan.
 • Er is een ingewikkeld probleem, dat beleg je bij een club met liefst een drieletterige afkorting. Zo koop je tijd. Om na een paar jaar te concluderen dat het toch tegenvalt en anders moet.
 • Een bestuurlijke jungle, verstrikt in een woud van loketten, regelingen en protocollen.

Deze laatste uitspraak is treffend voor zoals de burger ertegen aankijkt, maar nog meer ervaart.

Om hier iets aan te doen en de burger centraal te stellen heb ik namens de fractie van GemeenteBelangen Midden Groningen het volgende gesteld:

“Vanavond gaan wij dus weer een onderdeel van de lappendeken vaststellen, waardoor we het systeem in standhouden. Mijn fractie verwijt niemand iets in dezen. Ieder doet zijn uiterste best van wethouders tot ambtenaren maar wel binnen de verstikkende bestuurlijke jungle.

Daar moeten we vanaf. Op een andere manier aankijken tegen de problematiek. Belangenorganisaties Groninger Bodembeweging, Groninger Gasberaad en Vereniging Eigen Huis hebben een Sociaal Manifest geschreven. Wij denken dat dit een basis kan zijn om het geschonden vertrouwen van de burgers terug te winnen en nog belangrijker de burger in positie te brengen i.p.v. lijdend voorwerp.

Vandaar dat we een motie aan uw Raad willen voorleggen waarin wij dit hebben verwoord”.(klik hier op voor de motie)

Markus Ploeger

Hoe ontstaan scheuren in muren? - advies - diensten - WONEN.nl


SKEAVE HUSE?!


Bepaalt de Stad nog steeds wat goed is voor de Ommelanden? Het lijkt er wel op.

Inwoners,maar ook het College van Burgemeester en Wethouders hebben beargumenteerd
aangegeven dat een woonvorm als Skaeve Huse niet past in een (woon)omgeving als
Harkstede.De gemeente Groningen heeft zelf criteria geformuleerd waaraan een dergelijke woonvorm
moet voldoen. Maar ook hier geldt, principes zijn prima zolang ze geen (extra) geld kosten.
Er zijn betere alternatieven, maar ja dat kost extra geld. Dan maar een plek zoeken waar we
eigenaar van zijn, ver van onze Stadsgrenzen en het probleem is voor ons is opgelost. Dat de
inwoners van Harkstede hiervan de dupe zijn, is niet ons probleem. Gemeente Midden-
Groningen u heeft er een probleem bij, sterkte.
Niet alleen Skaeve Huse wordt geplaatst in de achtertuin van de gemeente Midden-
Groningen maar ook zaken als een hyperloop, een grootschalig zonnepark in de
Lagelandsterpolder, windmolens bij Roodehaan.
Collega Niels Joosten van de Christen Unie heeft de tekst opgesteld voor een brief aan de
gemeenteraad van Groningen waarin hij meer dan voortreffelijk de feiten op een rijtje zet en
de bestuursstijl hekelt van de Stad. De gehele gemeenteraad onderschrijft de brief m.u.v.
Leefbaar Midden Groningen.

De brief kunt u hier downloaden.

Markus Ploeger

Dorpsvereniging Scharmer wil geen Skaeve Huse: "Gemeenteraad, doe het niet" - OOG Radio en Televisie


GBMG doet het sociaal

In 2021 zonder goed functionerende website, Facebook of Instagram leven is alsof je de mooiste provincie van het land vraagt om het leeuwendeel van een Energietransitie op zich te nemen, buitenproportioneel! Daarom hebben we nu zowel Facebook als Instagram gekoppeld aan onze nieuwsfeed en is er besloten om meer (digitale) content te delen over wat de fractie en het bestuur bezig houdt. Ook kun je vanaf zeer spoedig hier relevante artikelen vinden over onze gemeente en zullen we u zo goed mogelijk op de hoogte houden van zaken die voor jou van belang zijn. Voel je daarom dan ook vrij om ons toe te voegen, te volgen en anderen uit te nodigen dit te doen.


Integriteit of een stok om te slaan?

‘ze het hadden kunnen weten, een aantal wist het gewoon’

De gemeenteraad kreeg afgelopen donderdag 24 juni 2021 een wel heel uniek voorstel, namelijk het
opzeggen van het vertrouwen in wethouder Borg. Uniek, een College die op deze wijze het
vertrouwen opzegt in een collega-wethouder via een raadsvoorstel. Uniek omdat ik als raadslid het
nieuws moest horen van een journalist i.p.v. tijdige informatie via de voorzitter van de Raad. Uniek
omdat, niet de voorzitter van het College (burgemeester Hoogendoorn) het voorstel om het
vertrouwen op te zeggen verdedigde, maar de wethouder van de grootste partij, nl mevrouw Van
Schie van de PvdA dacht altijd dat bewaking van integriteit een (wettelijke) taak was van de
burgemeester. Het ging over het al dan niet melden van een huisje die verhuurd wordt op de Leine door de heer
Borg. Hij zou niet integer hebben gehandeld door dit niet actief te melden bij de collega’s van het
College van B en W.


Ik ga niet in op alles wat werd gezegd om dit te onderstrepen. Het was een flinterdun verhaal en
voor iedereen was wel duidelijk dat Barbertje moest hangen. Het is een publiek geheim dat het
College van B. en W. meer bestaat uit solisten dan als homogeen team opereert, die bokkie voor
elkaar willen staan zeg maar. De ene wat meer solist, Verschuren SP, de anderen wat minder.
Doorgaans alleen geïnteresseerd in hun eigen portefeuilles. En ja, wat doet de man die aan het hoofd
staat van het College, de aanvoerder zeg maar. Die laat de verdediging van het raadsvoorstel over
aan een wethouder. Illustratief zou ik willen zeggen. Voor onderhoud groen is de burgemeester ook
niet verantwoordelijk schrijft hij aan inwoners van Muntendam, dat is aan de politiek. Hij kan hier
echt niets aan doen.

De verdediging van de heer Borg was ook niet sterk moet ik zeggen, maar om nou te zeggen dat hij
niet integer heeft gehandeld gaat mij te ver. Ja, hij had inderdaad melding moeten maken van het
verhuur van een woning en mocht er niet op vertrouwen dat de Collega’s het wisten. Hij heeft gelijk
dat ze het hadden kunnen weten, een aantal wist het gewoon. Maar is dit een reden om het vertrouwen op te zeggen, los van de wijze hoe dit is gegaan? Heeft hij ter kwader trouw gehandeld? Of was het een inschattingsfout? Als we naar onze ministers kijken zien we liegende bewindslieden, waardoor velen aan de bedelstaf zijn beland (toeslagen affaire). Een minister-president die doodleuk zegt: “Ik heb hier geen actieve herinnering aan”, dus liegt en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Zijn er mensen de dupe geworden van het feit dat de heer Borg
verzuimde actief te melden dat hij een woning verhuurde op de Leine. Denk het niet. We kunnen
beter handhaven waar wel veel overlast is, denk aan drugsoverlast.


Wat moeten we dan met wethouders die door bewoners, vaak herhaaldelijk bij bijvoorbeeld
inspraakavonden worden beticht van het “ het onjuist weergeven van hetgeen is besproken of een
eigen interpretatie hieraan geven”. Ja, dan morren wij als Raad wat over openheid en
betrouwbaarheid en gaan over tot de orde van de dag. Ik denk dat we bij dit soort zaken nu munitie
hebben om integer handelen wat vaker aan de orde te stellen.


Omdat wij het idee hadden en nog hebben dat er meer aan de hand is dan de vraag of de heer Borg
integer heeft gehandeld, hebben we middels een motie voorgesteld een onafhankelijk persoon een
onderzoek te laten doen naar het handelen van de heer Borg en de rest van het College. Blijkbaar
zagen de coalitiepartijen de bui al hangen en wilden dit niet ondersteunen. Als het regent hoef ik niet
naar buiten om te kijken of het regent zei de heer Van de Vlist van de SP, als argumentatie. Je zou
dan juist naar buiten moeten gaan om te kijken wie er in de regen staat. De heer Borg alleen of zie ik
daar nog meer staan?

Markus Ploeger.


Bestuurlijk wingewest Oost-Groningen steekt zijn kop in het zand en laat de bevolking in de steek:

REGIONALE ENERGIE STRATEGIE.

Ja, wij blijven het wingewest van Nederland als het gaat om een oplossing voor alternatieve energie.

De gemeenteraad van Midden -Groningen stemde in meerderheid in met het voorstel dat de provincie Groningen niet minder dan 16,28% van de benodigde landelijke 35 terawatuur voor haar rekening gaat nemen. Eerst de bodem leeghalen met gas en zout, vervolgens niet de verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen (mijnbouwschade) en nu bieden onze eigen lokale politici aan om onze gemeente volt te plempen met windmolens en zonneparken.

Steeds maar weer ‘ah en wee’  roepen over die vermaledijde windmolens en zonneparken, maar ondertussen gewoon meewerken aan nog meer verloedering van ons landschap. Volgens de heer Van der Meyden van het CDA is dat ook logisch, er is hier ruimte genoeg. Waarom dan alleen de  gemeenten Eemsmond en Midden Groningen voor het grootste gedeelte moet opdraaien bleef onbeantwoord. Het Westerkwartier en het westelijke gedeelte van de gemeente Het Hogeland is nergens sprake van grootschalige zonneparken. Hier vinden we de kleinste concentratie van bewoning en dus de meeste ruimte maar je ziet er geen enkele windmolen.

En ja, wat doet de Stad Groningen? Het College van PvdA en GroenLinks, ja die leveren bijna 8% van de provinciale opgave, terwijl Eemsmond en Midden-Groningen 60% voor hun rekening nemen. Ja en die 8% wordt zoveel mogelijk gedumpt langs de grens met Midden Groningen.

Van de coalitiepartijen stemde alleen de VVD tegen het RES voorstel. En de partijen die zeggen sociaal te zijn, de  PvdA en SP?  De PvdA ging met een omhaal van woorden uiteraard akkoord en de SP zonder uitleg ook. Hun wethouder, Verschuren, die nu ook weer geen enkele affiniteit toonde, als Stadjer, met hetgeen er leeft in onze gemeente kwam, met de drogredenen dat we wel moeten instemmen omdat anders het Rijk de vermaledijde Rijkscoördinatieregeling van stal zou halen. Hij dreigde met hel en verdommenis.

Voor mijn fractie is het compleet onduidelijk waarom we van het verleden niets hebben geleerd. Bestuurlijk wingewest Oost-Groningen steekt zijn kop in het zand en laat de bevolking in de steek. Ze zijn zelfs trots op hun ambities, de uitverkoop is begonnen.

Markus Ploeger, fractievoorzitter Gemeente Belangen Midden Groningen.


Gemeenteraad slaapt verder…

Wat een uniek debat had moeten worden, ging uit als de bekende nachtkaars.
Op het initiatiefvoorstel (GBMG, VVD en GL) om aan De Leine een
dubbelbestemming te geven, recreatie en wonen, werd door de vier
coalitiepartijen, PvdA, SP, CDA, en CU niet of nauwelijks inhoudelijk
gereageerd. Het conservatieve CDA haalde wat oude koeien uit de sloot door
steeds maar weer te refereren aan besluiten van 2016-2017 en niet in te gaan
op de actualiteit zoals woningtekorten, nieuwe regelgeving etc. De
woordvoerders van PvdA en SP spanden echt de kroon. Ze hadden hoor- en
zichtbaar niet eens de moeite genomen om zich in het voorstel en de
argumenten te verdiepen en waren in drie zinnen klaar. Machtspolitiek,
onmacht  of toch gewoon twee zwakke woordvoerders? De CU zat duidelijk in de
maag met de kwestie. Hun eigen wethouder afvallen kan niet, dus wat clichés
om de boel af te dekken.
Eindelijk kon de Raad een daad stellen maar die kans liet men onbenut. Nu
krijgen we weer juridische procedures en handhaving die veel geld gaan
kosten waarvoor de burger opdraait.  

Onderstaand kunt u onze bijdrage aan het debat van afgelopen donderdag 1
april downloaden.


Jan Buurke

Mijn naam is Jan Buurke 68 jaar getrouwd met Tineke Oosterwijk. Vader van 2 kinderen.

Ik kom uit politiek actief gezin. Mijn moeder was in de 60e jaren raadslid voor de PSP in de gemeente Hoogezand Sappemeer en mijn vader was secretaris van de afd. van de PSP.

Jarenlang was ik bestuurslid en voorzitter van welzijnsorganisaties in HS. In 1992 ben ik in de gemeente Slochteren komen wonen. Na een aantal jaren ben ik politiek actief geworden en ben ik 7 jaar raadslid en fractievoorzitter geweest van Groen Links. Daarna ben na een conflict met het bestuur van Groen Links lid geworden van Gemeentebelangen Slochteren waar ik tot de herindeling raadslid ben geweest. Ik hoop tot aan de verkiezingen in maart 2022 een waardevolle bijdrage te kunnen leveren.